Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

The Place of the Book and of information in the domain of Scientific communication in 21st century Poland: New tasks for Academic Librarians

Autor: Bożena Koredczuk
Číslo: 4/2017 - informačné prostredie
Rubrika: Vedecká komunikácia / Science Communication
Kľúčové slová: vedecká komunikácia

The objective of this article is to describe new tasks faced by Polish academic librarians and information science workers as a consequence of the development of scientific information and the Web environment.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR