Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

INFORUM 2017: O trendoch v informačnej spoločnosti aj otvorenom prístupe / INFORUM 2017

Autor: Eva Vašková
Číslo: 2/2017 - vedecká komunikácia
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: informačná spoločnosť, elektronické informačné zdroje, konferencia INFORUM

Odborníci z oblasti knižnično-informačnej vedy sa už tradične stretli na pražskej konferencii INFORUM, aby spoločne hovorili o súčasných problémoch a výzvach. „Ideme do hĺbky“ znelo motto tohtoročnej konferencie.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 6

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR