Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Projekt INTERPI

Autori: Nadežda Andrejčíková; Marie Balíková ; Miroslav Kunt ; Jana Šubová
Číslo: 1/2015 - knihovnícka legislatíva
Rubrika: Projekty/Projects
Kľúčové slová: pamäťové inštitúcie, interoperabilita

Příspěvek představuje projekt INTERPI – Interoperabilita v paměťových institucích, jehož cílem je vytvořit infrastrukturu pro tvorbu znalostní databáze o informačních objektech zpracovávaných v různých typech paměťových institucí – knihovnách, archivech, muzeích a galeriích. Přináší informace o dosavadních nejdůležitějších výsledcích projektu, mezi které patří konceptuální model a metodiky.


INTERMI project

Study introduces INTERMI project – Interoperability in memory institutions. The aim of INTERMI project is to build an infrastructure for creating of a knowledge database about information objects processed in different types of memory institutions – libraries, archives, museums, galleries. Study informs about the most important present results of the project included a conceptual model and methodological documents.

Projekt INTERPI

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR