Članky

Rok Čislo Članok
2012 3 České e-knihy v roce 2012
2012 3 Dlhý chvost – od „hitov k nehitom“
2012 3 Elektronická kniha – nová forma alebo filozofia?
2012 3 Elektronické knihy a časopisy pre nevidiacich
2012 3 Zvukové knihy a audioknihy v Mestkej knižnici v Bratislave
2012 3 České e-knihy a e-časopisy pro knihovny
2012 3 OAIS: možnosti a limity aplikácie
2012 3 Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV
2012 3 APVV bilancovala
2012 3 Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ)
2012 3 Od interaktívnej výstavy k virtuálnemu poznávaniu
2012 3 Ako sa akademické knižnice prezentujú na webe?
2012 3 Firmy v sociálních sítich
2012 3 Představení projektu Citace.com a jeho aktivit
2012 3 12. ročník konference Libraries in the Digital Age (LIDA 2012)
2012 3 Prečo práve e-knihy?
2012 3 CVTI SR prezentuje mladý vedecký potenciál
2012 3 Inovatívne myšlienky majú svoju cenu
2012 3 Firmy v sociálních sítich – konferencia o možnostiach sociálních sietí
2012 3 Elektronická encyklopédia a európske prvenstvo
2012 3 Šikovný portál e-kníh
2012 3 13. ročník konferncie pamäťových inštitúcií
2012 3 Rozhovor s…
2012 3 Kniha INAK – knihy, z ktorých nespustíte uši
2012 3 Moderná platforma pre elektronické knihy – ebray
2012 3 EBSCO eBooks