EBSCO – Information to Inspiration

Introducing

Na stránkach časopisu ITlib sme doteraz predstavili našu spoločnosť a jej rozsiahlu ponuku na podporu modernej knižnice. Naše služby zahrnujú všetko, počnúc nástrojmi na spravovanie knižničného fondu, ktoré môžu využiť zamestnanci knižníc, až po vyhľadávacie nástroje pre používateľov. Teraz Vám chceme predstaviť najnovší rad produktov EBSCO.

ERM Essentials™

ERM Essentials™, riešenie na spravovanie Vašich e-zdrojov, je rovnako ako všetky naše produkty a služby prepojený s našou integrovanou vedomostnou bázou.

ebsco1.jpg (33430 bytes)

Zabezpečovaním základných funkcií ERM v rámci rozhrania EBSCONET umožňuje ERM Essentials™ spravovať všetky dáta Vašich e-zdrojov. V prípade e-zdrojov objednaných cez EBSCO môžu byť viac ako dve tretiny týchto informácií prednastavené z údajov, ktoré už má EBSCO k dispozícii. Tým ušetríte čas, ktorý by ste inak strávili ich manuálnym vkladaním. Ak už ERM systém vlastníte, môžeme Vám pomôcť s jeho nastavením. ERM Essentials™ obsahuje totiž funkciu ERM Integration, ktorá umožňuje exportovať kľúčové dáta e-časopisov, kolekcií e-časopisov a databáz, ktoré si predplatíte cez EBSCO.

EBSCOhost ® Integrated Search

ebsco2.jpg (31939 bytes)


Štúdie preukázali, že rad knižníc, ktoré používajú federatívne vyhľadávacie produkty, nie je spokojná so štyrmi hlavnými faktormi týchto nástrojov – s kvalitou vyhľadávania, rýchlosťou vyhľadávania, kvalitou starostlivosti o zákazníka a celkovými nákladmi. Keďže podstatou EBSCOhost ® Integrated Search je nedávno inovovaná platforma EBSCOhost, používatelia tak môžu ľahko plne využívať funkcie známeho prostredia, ktoré už poznajú a na ktoré sa môžu spoľahnúť.

Podobne ako federatívne vyhľadávače, EBSCOhost ® Integrated Search takisto umožňuje používateľom súčasne prehľadávať EBSCO databázy, ale aj ostatné e-zdroje vrátane databáz od iných poskytovateľov, katalógu OPAC a vydavateľských balíčkov. No na rozdiel od federatívnych vyhľadávačov EBSCOhost ® Integrated Search umožňuje vďaka aplikácii funkcií skutočnú integráciu a bohaté vyhľadávacie skúsenosti EBSCOhost do všetkých ostatných elektronických informačných zdrojov, ktoré knižnica používa.

Nech už je prístup na EBSCOhost ® Integrated Search zabezpečený cez webovú stránku knižnice alebo cez platformu EBSCOhost, môžu knihovníci integrovať všetky svoje e-zdroje do jedného centrálneho bodu. Tým sa eliminuje zbytočná zmätenosť koncových používateľov a výrazne sa zníži aj čas potrebný na zaškolenie zamestnancov knižnice.

EBSCO Discovery Service™

Od januára 2010 spustilo EBSCO nový produkt, ktorý bol navrhnutý tak, aby sa stal vo svojom odbore najobsiahlejším online vyhľadávacím systémom. Tento nový systém zbiera metaúdaje z interných aj externých zdrojov a poskytuje centralizovaný servis preindexovaných záznamov o bezkonkurenčnom obsahu a rýchlosti. EBSCO Discovery Service™ sa stane pre knižnice jediným a jednoduchým vstupným bodom do vyhľadávania a ich používateľom otvorí dvere do všetkých zbierok knižnice.

ebsco3.jpg (38911 bytes)

EBSCO Discovery Service™ zbiera metaúdaje z interných zdrojov knižnice (z katalógov, repozitára) aj zo zdrojov externých (databázy, licencované, voľne dostupné zdroje atď.), a tak poskytuje centralizovaný servis preindexovaných záznamov o bezkonkurenčnom obsahu a rýchlosti. Hoci výsledná zbierka môže byť čo do veľkosti
a rozsahu veľmi obsiahla, skutočnosť, že ide o lokálne indexovaný produkt (všetko je prístupné z jedného servera), zabezpečí výnimočne rýchlu odozvu relevantných záznamov. Plnohodnotné prehľadávanie zbierok akejkoľvek knižnice sa preto stáva oveľa výkonnejším vďaka kvalite metaúdajov, hĺbke a šírke pokrytia.

Sme hrdí na to, že zostávame rodinnou spoločnosťou s dlhodobým výhľadom. Oblasť priemyslu, ktorú pokrývame, sa nepretržite vyvíja a čelí neprestajným zmenám. V takýchto časoch je dobré vedieť, že máte niekoho, na koho sa dá spoľahnúť.

Vaše EBSCO Information Services

Share: