CONTENTdm od OCLC pomáha sprístupňovať špeciálne zbierky na internete (preklad)

Introducing

Russ Hunt (russ.hunt@oclc.org)

Impozantná španielska zbierka máp je prístupná pre každého

Ak si chcel niekto do roku 2007 prezrieť obrovskú zbierku viac ako 300 000 máp a 250 000 leteckých záberov, musel navštíviť knižnicu máp v barcelonskom Inštitúte kartografie Katalánska (Institut Cartografic de Catalunya – ICC). Časté používanie vzácnych a krehkých dokumentov vyvolávalo obavy, že sa poškodia, zároveň si však inštitút želal, aby sa zvýšila využívanosť zbierky.

Dnes sú tieto unikátne mapy a snímky dostupné na ktoromkoľvek mieste s internetovým pripojením – a to vďaka pracovníkom ICC a programu OCLC CONTENTdm® Digital Collection Management Software. Návštevnosť digitálnej zbierky prekročila návštevnosť samotnej knižnice v pomere 40 : 1. Mesačne si návštevníci webového sídla ICC http://cartotecadigital.icc.cat   stiahnu asi 1 800 digitálnych máp, kým priamo v knižnici za ten istý čas žiadajú iba 150 reprodukcií máp.

“Po vyhodnotení množstva dostupných riešení správy a spracovania digitálnych dokumentov, teda štandardných softvérových balíkov pre digitalizáciu dokumentov aj programov vytvorených podľa potrieb konkrétnej inštitúcie, sme vybrali a implementovali CONTENTdm ako najrozumnejšie riešenie umožňujúce knižniciam uchovávať, spravovať a vystavovať digitálne zbierky na webe. CONTENTdm nie je taký náročný na inštaláciu ako iné riešenia,” hovorí Rafael Roset, riaditeľ digitálnej knižnice máp ICC.

Viac o CONTENTdm

Produkt OCLC CONTENTdm je jednoduchým softvérovým riešením, ktoré umožňuje ukladanie, spravovanie a internetové sprístupňovanie digitálnych zbierok. Bezproblémovo rastie s projektmi, odstraňuje problém nákupu a podpory rozmanitých softvérových balíkov určených pre rôzne digitálne kolekcie. Podporuje kódovanie v UNICODE, umožňuje knižniciam sprístupniť svoje zbierky v rôznych jazykoch. CONTENTdm považujú všetky typy organizácií – od malých kultúrnych inštitúcií po veľké univerzity – za jednoduchý pri implementácii aj využívaní.

CONTENTdm ponúka flexibilné možnosti práce a veľký výber pracovných nástrojov.

Podporuje tiež paralelnú prácu pri budovaní digitálnych zbierok, takže zdigitalizované súbory môžu byť pridávané z viacerých miest a po ich dodaní spolu s metadátami sú objekty presunuté do položky súborov čakajúcich na schválenie, kde sú skontrolované, opravené a až následne zaradené do zbierky.

CONTENTdm tiež organizuje pracovný proces. Nástroje ako dávkové spracovanie, wizardi, kontrolované slovníky, šablóny, tabuľkové procesory pomáhajú rýchlo vytvárať kolekcie. Položky je možné pridávať jednotlivo alebo v dávkach. Dávkovacie procesy a nástroje môžu jednoducho pridávať a spracovať tisícky položiek súčasne. Šablóny pomáhajú urýchliť a zjednotiť vstup a získanie deskriptívnych, technických a administratívnych metadát. Zabudované nástroje editovania a kontrolované slovníky pomáhajú katalogizovať a umožňujú robiť zmeny metadát v rámci zbierok.

Vďaka CONTENTdm môže digitálne zbierky prehľadávať cez web prostredníctvom štandardných internetových prehliadačov súčasne akékoľvek množstvo koncových používateľov, pokiaľ knižnice neobmedzia prístup. CONTENTdm ponúka možnosť zabezpečiť jednotlivé súbory a zbierky tak, aby digitálne kolekcie boli prístupné iba určeným používateľom alebo IP adresám.

CONTENTdm v súčasnosti využíva viac ako 2 000 inštitúcií celého sveta, kde pomáha dostať digitálne zbierky na internet a do svetového katalógu WorldCat® prostredníctvom Digital Collection Gateway.

Prostredníctvom CONTENTdm môžu knižnice pridávať metadáta ich zbierok do katalógu WorldCat, najúplnejšej svetovej bibliografickej databázy s viac ako 180 miliónmi záznamov. Dokumenty je možné vyhľadávať zadaním požiadavky do bežného prehliadača, používateľ sa dostane na stránku WorldCat.org, kde nájde záznam dokumentu.

Nasledujúce tri inštitúcie – The University of Warwick, Catalan Institut del Teatre and the University of Oxford – používajú softvér CONTENTdm na správu ditigálnych zbierok a možnosť ich využívania cez internet.

hunt3.jpg (7956 bytes)

Stuart Hunt, vedúci spracovania dokumentov na univerzite, vysvetľuje: „Vybrali sme si CONTENTdm kvôli jeho univerzálnosti, schopnosti pracovať so všetkými typmi dokumentov a pomeru ceny a rýchlosti, s ktorou môže byť zbierka vytvorená.” Zatiaľ čo predtým vedci a výskumníci museli prelistovať množstvo krehkých starých dokumentov,
v súčasnosti majú online prístup k ľahko prehľadávateľným digitálnym súborom.

„CONTENTdm umožnil rýchle vytvorenie digitálnej formy vybraných častí našich špeciálnych zbierok. Stal sa základným nástrojom prezentácie našich vedeckých materiálov týkajúcich sa francúzskej drámy z predrevolučného a porevolučného obdobia Francúzskej revolúcie. V súčasnosti sme schopní poskytnúť plnotextový prístup k našim zbierkam, čo predtým nebolo možné.”

Knižnica tiež pridala prostredníctvom CONTENTdm metadáta zbierky do katalógu WorldCat a prostredníctvom stránky WorldCat.org tak sprístupnila svoje zbierky širokému okruhu používateľov.

hunt4.jpg (9505 bytes)

Katalánska divadelná škola v Barcelone je kultúrna inštitúcia s dlhou históriou vzdelávania v rôznych odboroch hereckého umenia, výskumu, podpory a šírenia divadla. Škola má Výskumné centrum a múzeum divadelného umenia (MAE), ktoré vlastní pozoruhodnú zbierku divadelných predmetov – plagátov, nákresov scény a scénografie, kostýmov a bábok.

„Vďaka CONTENTdm môžeme sprístupniť naše zbierky bez toho, aby sa nimi hýbalo čo len centimeter a bez strachu z poškodenia krehkých objektov,” hovorí Anna Valls Pasola, riaditeľka Dokumentačného centra a múzea divadelného umenia.

Na webe MAE je doteraz prístupných 20 000 objektov, zbierku však neustále rozširujú a vytvárajú tiež nové digitálne kolekcie fotografií, audiovizuálnych materiálov a programov, ktoré tiež sprístupňujú pre študentov, vedcov a ostatnú verejnosť.

        http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa

hunt5.jpg (14896 bytes)

Digitálne archívy oxfordskej univerzity „Poézia obdobia prvej svetovej vojny“ a „Archív prvej svetovej vojny“ obsahujú viac ako 7 000, resp. 6 500 digitálnych dokumentov.

Digitálny archív poézie z prvej svetovej vojny tvoria básne, mapy, listy a denníky významných básnikov “prvej línie”. Práce Wilfreda Owena, Edwarda Thomasa, Roberta Gravesa, Isaaca Rosenberga, Very Brittainovej a Rollanda Leightona nájdeme spolu so súvisiacimi materiálmi, ako sú fotografie, audio- a videomateriály.

Zbierka Archívu prvej svetovej vojny prináša tisícky digitálnych snímok materiálov, ktoré univerzita vyzbierala od širokej verejnosti. Väčšinu snímok tvoria skvosty dedené v rodinách, doteraz nikdy nezverejnené a väčšinou v zlom fyzickom stave.

Po zhodnotení rôznych dostupných riešení sa univerzita rozhodla implementovať CONTENTdm vďaka jeho flexibilnosti. „Vybrali sme CONTENTdm, pretože najviac vyhovoval našim požiadavkám na ľahko prispôsobiteľný systém poskytujúci množstvo spôsobov exportu údajov,” vysvetlil Michael Loizou, vedúci odboru informačných oxfordskej univerzity.

V súčasnosti využívajú inštitúcie v rôznych častiach Európy softvér CONTENTdm na špeciálne kolekcie, aby zdokonalili ich viditeľnosť a rozšírili prístup. Na vyhľadávania a prezeranie vzorky tisícok zbierok vytvorených pomocou CONTENTdm navštívte stránku: www.oclc.org/contentdm/collections/.

 

Z anglického originálu Delivering special collections to the Web with OCLC’s CONTENTdm, ktorý autor napísal pre časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice, preložila a skrátila Mgr. Daniela Tóthová. 978>Originál celého príspevku nájdete v e-forme časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice, č. 2/2010.

Share: