Nové digitalizačné technologické prírastky v bratislavskej Univerzitnej knižnici

Introducing

Technické vybavenie odboru digitalizácie  v Univerzitnej knižnici v Bratislave je neustále na vzostupe. V posledných mesiacoch sme k nášmu doterajšiemu vybaveniu, ktoré pozostávalo zo zariadení od výrobcov Imageware, ProServ, Minolta a Betterlight (obr. 1 ) zakúpili ďalšie dve zariadenia od firiem Treventus a Microform. Konkrétne ide o digitalizačný robot Treventus SR 301 a výkonný dokumentový skener Microform S 455, tieto zariadenia disponujú vysokým výkonom a sú vhodné ako základ pre rozsiahlejšie  digitalizačné projekty. 

fiala1.jpg (65495 bytes)
Obr. 1

Treventus SR 301

Digitalizačný robot je schopný zdigitalizovať až 2 500 strán za hodinu pri otvorení knihy 60 až 100 stupňov. Digitalizácia prebieha automatickým otáčaním a súbežným skenovaním dvoch strán pri 300 dpi. Minimálne rozmery knihy, ktoré je možné skenovať, sú 8 x 11 cm, maximálny rozmer knihy je 29 x 32 cm, maximálna hrúbka knihy môže byť až 12 cm. Robot skenuje farebne, v odtieňoch sivej a čiernobielej do približne 10 najpoužívanejších typov súborov. Robotický skener má už viac ako tridsať inštalácií po celej Európe, medzi ktoré patria aj inštalácie v UKBv Bratislave a v Knižnici Akadémie vied Českej republiky. Ku každej inštalácii sa dodáva špecializovaný skenovací a spracovateľský softvér ScanGate.

fiala2.jpg (119038 bytes)


Obr. 2   Hlava skenovacieho robota Treventus


fiala3.jpg (111427 bytes)


Obr. 3   Dokumentový skener Microform

Microform S 455

Špecializovaný dokumentový skener na masovú digitalizáciu voľných listov je schopný za minútu zdigitalizovať obojstranne až 240 strán, čo predstavuje hodinovú produkciu viac ako 14 000 strán za hodinu. Pre rýchlosť a spoľahlivosť zariadenia je tento skener označovaný aj ako „prietokový“. Z technologického hľadisk a zariadenie disponuje dvoma skenovacími kamerami, ktoré zabezpečujú súbežnú obojstrannú digitalizáciu od 75 dpi do 400 dpi vo farbe, v odtieňoch sivej a čiernobielej. Výhodou zariadenia je možnosť súbežného skenovania do čiernobielej, sivej a čiernobielej súčasne, pričom výstupy je možné ukladať do separátnych priečinkov, rôznych formátov s rozličným spracovaním. Minimálna skenovacia plocha je 5 x 7cm a maximálna plocha 31,5 x 400 cm, výhodou produktu je automatický podávač dokumentov s kapacitou približne 500 strán a s ultrazvukovým senzorom na detekciu dvojstrany. Zariadenie dokáže skenovať do rozličných formátov, štandardne sa ku skeneru dodáva softvér DpuScan Gold, ktorý umožňuje  automatické a progresívne programovanie jednotlivých skenovacích úloh.

S oboma zariadeniami sme veľmi spokojní, pretože nám zabezpečili efektívnejšie využitie pracovného času a zároveň rapídne zvýšili efektivitu našej práce. Ďalšie informácie o prevádzke, vhodnom využití a účele zariadení, obohatené o cenné skúsenosti z praxe, ochotne,  spolu s krátkou prezentáciou poskytnú zamestnanci odboru digitalizácie Univerzitnej knižnice v Bratislave.


Použitá  literatúra:

FIALA, Tomáš. Tam kde sa zachraňujú unikáty … alebo čo sa deje na digitalizácii v Univerzitnej knižnici v Bratislave. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc [online]. 2009, 1, [cit. 2010-03-21]. ISSN 1335-7905.

Dostupný z WWW: <http://www.sakba.sk/bulletin/2009/bull1/fiala.pdf>.

Share: