Digitalizácia v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

NISPEZ presents

Digitalizáciu dokumentov v podmienkach Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči (ďalej SKN) môžeme rozdeliť na digitalizáciu textových a zvukových dokumentov. Pre našu knižnicu je to veľmi dôležité, lebo každú knihu či časopis, ktorý chceme našim čitateľom požičať, musíme najskôr vyrobiť v Braillovom písme alebo vo zvukovom formáte.

Začiatky digitalizácie v SKN siahajú do rokov 1995 – 1996, keď sa knižné publikácie skenovali na ručných skeneroch a pomocou programu Recognita sa pretransformovali do textovej podoby. Po ručnej korektúre sa tieto texty vytlačili na veľkokapacitnej tlačiarni Braillovho písma Braillo 270. V tých časoch bola chybovosť rozpoznávania programov OCR (Optical Character Recognition) veľmi vysoká, preto sa dlho využívala ručná sadzba textov. Digitalizácia textových informácií priniesla pre nevidiacich používateľov okrem možnosti tlače kníh a časopisov v Braillovom písme aj ich prevod do hlasovej podoby. Program Jaws už v roku 1996 umožňoval nevidiacim počúvať syntetickou rečou digitalizované knihy a časopisy na ich osobných počítačoch. Od roku 2000 máme k dispozícii tlačiareň Braillo 400 SR a odvtedy systematicky uchovávame textové dokumenty v digitálnej podobe, čo nám umožňuje urobiť dotlač skôr vytlačených dokumentov.

V roku 1997 bola v SKN zrealizovaná prvá DAISY (Digital Audio-based Information System) kniha. Išlo o zdigitalizovanú zvukovú knihu, ktorú si nevidiaci mohli vypočuť z kompaktného disku na počítači alebo špeciálnom prehrávači Plextalk.

Na prelome rokov 2002 – 2003 uzreli svetlo sveta prvé zvukové digitálne časopisy Pohyb a Novet na CD-ROM vo formátoch audio CD a MP3, ktoré sa dali prehrávať na klasických CD prehrávačoch a prehrávačoch MP3. Tieto skúšobné časopisy boli doplnené aj ich plnými textami. Na praktickú realizáciu zvukových časopisov vo formáte audio CD si však nevidiaci museli počkať až do konca roku 2006.

V roku 2003 zaviedla SKN pre nevidiacich novú službu – zasielanie časopisov vo formáte TXT a RTF pod názvom e-mail balíček.

Významným medzníkom pri digitalizácii zvukových kníh a časopisov bolo pridelenie grantu japonskej vlády na digitalizáciu zvukových štúdií SKN v roku 2003, odkedy sa originály zvukových dokumentov archivujú na médiách audio CD. Súčasne sa zaviedol systém DAISY II. generácie. Všetky DAISY knihy si naši používatelia môžu stiahnuť z webovej stránky.

Od roku 2006 sme pristúpili k sprístupňovaniu digitalizovaných zvukových kníh v digitálnej knižnici SKN. Už štvrtý rok môžu nevidiaci a slabozrakí používatelia počúvať zvukové knihy a časopisy z webovej stránky www.skn.sk. Počúvať ich môžu nielen cez počítač, ale aj v MP3 prehrávačoch a mobilných telefónoch.

V súčasnosti je v digitálnej knižnici 1 256 zvukových kníh a časopisov. Za štyri roky jej fungovania si naši čitatelia stiahli 64 000 digitálnych objektov, čo je asi 5,5 TB údajov. Digitálna knižnica má približne 200 aktívnych používateľov.

Aký je ich proces digitalizácie v SKN? V moderných zvukových štúdiách nahrávame v digitálnej forme už osem rokov. Nahrávky sú zhotovené v bezstratovom formáte WAV (24 bit), následne sa konvertujú do formátu MP3 a WMA. Tieto nahrávky je pomerne jednoduché sprístupniť na webovom sídle, kde ich sprístupňujeme vo formáte WMA DRM 10, čo nám umožňuje chrániť ich pred neoprávneným použitím. Pred ich sprístupnením sú nahrávky rozdelené na jednotlivé kapitoly, sú otagované a zapísané v OPAC katalógu.

Zložitejšia situácia je pri digitalizácii starších záznamov. V mnohých prípadoch musíme najprv zdigitalizovať analógové audionahrávky z magnetofónových pásov alebo cievok. V tomto nám významne pomáhajú aj externí nevidiaci, ktorí v projekte Digitalizácia: nevidiaci pre nevidiacich digitalizujú naše nahrávky. Aj vďaka tejto aktivite, ktorá je financovaná z projektu informatizácie Ministerstva kultúry SR, môžu pribúdať knihy do digitálnej knižnice. Vďaka projektom informatizácie máme možnosť využívať aj špeciálny digitalizačný prístroj Gem digitizer, ktorý desaťnásobnou rýchlosťou dokáže analógovú kazetu previesť do digitálnej formy. V roku 2010 by malo pribudnúť do digitálnej knižnice 500 zvukových kníh a časopisov. Tieto kvantá údajov máme uložené na novom diskovom poli s kapacitou 10 TB. Predpokladáme, že táto kapacita nám vystačí približne do konca tohto kalendárneho roka.

Aké sú naše plány do budúcnosti? V oblasti digitalizácie textových dokumentov chceme využívať automatizovaný skener, ktorý zefektívni manuálne skenovanie. Je zrejmé, že budeme musieť časom rozšíriť kapacitu diskového poľa a zvýšiť jeho bezpečnosť páskovou zálohovacou jednotkou. Digitalizácia kompletného fondu knižnice je dlhodobý proces na niekoľko najbližších rokov. Pevne dúfame, že aktivity v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry – nám pomôžu rýchlejšie digitalizovať naše dokumenty.

Share: