DIGITÁLNÍ KURÁTORSTVÍ NA PORTÁLE KNIHOVNY.CZ / DIGITAL CURATION ON THE KNIHOVNY.CZ PORTAL

Digital contentdigital curationKnihovny.cz

Portál Knihovny.cz funguje už čtvrtým rokem a za tu dobu se stal skutečným centrálním místem, odkud je zajištěn jednotný přístup k fondům a službám českých knihoven. Vyhledávání dokumentů a zjišťování jejich dostupnosti je stále primárním důvodem, pro který uživatelé portál navštěvují. Portál ale nechce být jen databází. Díky více než 15,5 milionům záznamů, které jsou zde dostupné, může svým uživatelům nabízet obsah i pomocí různých předem připravených témat a představit tak vybrané zajímavé typy dokumentů. Pomocí digitálního kurátorství tak vznikají ne jenom inspirační seznamy, ale i další zajímavé weby, které budou představeny v tomto článku.


The Knihovny.cz portal was created four years ago and now provides unified access to the collections and services of Czech libraries. Searching for documents and finding out their availability is still the primary reason why users visit the portal. But the portal is not just a database. Thanks to the more than 15.5 million records available here, it offers various content using pre-prepared topics and thus presents selected interesting types of documents. With the help of digital curation, not only inspirational lists are created, but also other interesting websites, which will be presented in this article.

Share: