PROJEKT VIRTUÁLNE ŠTUDOVNE / PROJECT OF VIRTUAL STUDY ROOMS

Projectsprojectsvirtual space

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizovalo a prevádzkuje projekt Virtuálnych študovní. Projekt predstavuje službu digitálnej knižnice, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov a elektronických knižných dokumentov prostredníctvom dedikovaného virtuálneho klientskeho priestoru pre štúdium literatúry. Primárnym poslaním služby je zabezpečenie online sprístupňovania pre slovenskú sieť vedeckých knižníc, vysoké školy, vedeckovýskumné organizácie a vydavateľov vedeckých publikácií. V súčasnosti sa sprístupňuje v rámci pilotnej prevádzky približne 400 000 digitalizovaných strán študijnej a vedeckovýskumnej literatúry.


The Slovak Centre of Scientific Information (SCSI) is running a project of Virtual study rooms. The project is providing a digital library solution for simplified and instant access to digitized and natively-digital documents via a dedicated client-based study room. The aim of the service is to extend the convenience of online access to all kinds of scientific libraries, universities, scientific organizations and scientific publishers. SCSI already provides access to approximately 400 000 documents.

Share: