INFORUM 2016 / INFORUM 2016

Eventsinformation sciencesources of informationconference

INFORUM 2016

V poradí už 22. ročník konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch Inforum 2016 organizovaný Albertina icome Praha a Vysokou školou ekonomickou sa konal 24. – 25. mája 2016 v priestoroch Vysokej školy ekonomickej v Prahe – Žižkove. Pred samotným otvorením konferencie, 23. mája 2016, prebehli dva workshopy v angličtine zamerané na podporu študentov pri získavaní informačných i digitálnych zručností a na princípy a aspekty dlhodobého uchovávania audiozáznamov. Príspevky na konferencii boli ako v českom, tak aj v anglickom jazyku, bolo možné si požičať zariadenie na preklad. Okrem prezentácií si účastníci mohli pozrieť posterovú sekciu, prípadne navštíviť stánky firiem dodávajúcich elektronické zdroje alebo poskytujúce iné služby pre knižnice.


INFORUM 2016

The report briefly informs about 22nd Inforum conference on professional information resources held in Prague, May 24-25 2016 at the University of Economics. It describes presentations in the Opening Session, sections Trends and News I., Aspects of Digital Access to Cultural Heritage and it finishes with the Closing Session. All presentations/texts/posters from the conference are available on the internet site of the conference: http://www.inforum.cz/en/proceedings

Share: