Kdo potřebuje design knihovních služeb?/ Who needs library service design?

Librariesdesign thinkingservice designlibrarieslibrary and information services

Kdo potřebuje design knihovních služeb?

Článek se zaměřuje na přiblížení konceptů designového myšlení a designu služeb v knihovním prostředí. Zdůrazňuje roli knihoven v demokratických společnostech a snaží se podat úvod do designového myšlení jako nástroje pro zachování role knihoven v dynamicky se měnící a rozvíjející společnosti. Shrnuje základní pojmy a postup designového procesu a identifikuje podobné fáze v jednotlivých přístupech k němu. Ukazuje také dobré příklady z knihovní praxe v zahraničí a České republice.


Who Needs Library Service Design?

The article deals with design thinking and service design in libraries. Authors put emphasis on the role of libraries in supporting democracy. Design thinking is described as a tool for supporting this role in nowadays rapidly changing society. The article explains the terms “design thinking” and “service design”, summarize their basic concepts, and presents the service design process. Also, the good practices from foreign and cech libraries are included.

Share: