Činnosť Stáleho výboru IFLA: Seriály a iné pokračujúce pramene (IFLA SOCR) 2015 – 2016 /Activities Standing Committee IFLA SOCR – IFLA Section on Serials and Other Continuing Resources (SOCR)

IFLA transgenderness

Činnosť Stáleho výboru IFLA: Seriály a iné pokračujúce pramene (IFLA SOCR) 2015 – 2016

Článok informuje o aktivitách Stáleho Výboru IFLA Seriály a iné pokračujúce pramene 2015 – 2016. Sekcia IFLA pre seriály a iné pokračujúce pramene sa zaoberá všetkým, čo je jedinečné pre seriály v oboch prostrediach, tlačenom i elektronickom. Stály výbor  organizoval svoje dve neverejné zasadania a 1 verejné zasadanie počas kongresu IFLA  v Kapskom meste , Južná Afrika                          15. – 21. augusta 2015. V súčasnosti pripravuje výbor verejné zasadanie  pre tohoročný kongres IFLA v Kolumbuse, Ohio, ktorý sa bude konať 13. – 19. augusta 2016.


Activities Standing Committee IFLA SOCR – IFLA Section on Serials and Other Continuing Resources (SOCR)

The article inform about activities of the Standing Committee IFLA SOCR in 2015 – 2016. The IFLA Section on Serials and Other Continuing Resources (SOCR) concerns itself with all issues which make serial publications unique in both the print and electronic environments.Standing Committee organized 2 non-public sessions and 1 Open Session during the 81.IFLA WLIC in Cape Town     15. – 21. August 2015.The committee is currently preparing its Open Session for the 82.IFLA WLIC which will be held in Columbus, Ohio 13. – 19.August 2016.

Share: