Pripravovaný prieskum našej redakcie

Social networkssurveys, researchessocial networks

Pripravovaný prieskum našej redakcie

Sociálne siete a ich význam sa stále prehlbuje vďaka veľkému rozmachu informačných technológií a stále vyvíjajúcich sa služieb a nástrojov, ktoré sociálne siete ponúkajú. Knižnice na sociálnych sieťach sú predmetom prieskumu, ktorý redakcia časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice organizuje prostredníctvom elektronického dotazníka. Tento dotazník bol zaslaný vybraným knižniciam na Slovensku. Cieľom tohto prieskumu je zistiť, na akých sociálnych sieťach sa knižnice vyskytujú, aký význam a čo im sociálne siete prinášajú. Výsledok prieskumu uverejníme v druhom tohtoročnom čísle časopisu.

Sociálne siete sa stali súčasťou komunikácie nielen jednotlivcov, ale aj organizácií, firiem, spolkov a inštitúcií. Knižnice sa zaradili medzi organizácie, ktoré využívajú sociálne siete a zakladajú si na nich svoje profily, stránky. Pre knižnice majú sociálne siete význam hlavne ako marketingový nástroj, možnosť byť v užšom kontakte so svojím čitateľom, rýchlo a efektívne poskytovať informácie o knižnici a jej aktivitách.

Pre redakčný prieskum sme použili najpopulárnejšie a najnavštevovanejšie sociálne siete na svete.

Medzi ne patrí Facebook, ktorú založil Mark Zuckerberg v roku 2004. Knižniciam umožňuje založiť si stránku, skupinu alebo profil. Prostredníctvom tejto siete môže knižnica uverejňovať na svojich facebookových stránkach rôzne videá, obrázky a zároveň môže zdieľať zaujímavé obsahy iných stránok. Facebook patrí medzi najčastejšie využívanú sociálnu sieť v prostredí knižníc.

Twitter je sociálna sieť zameraná na rýchle získanie a zároveň aj posielanie informácií, ktorá vznikla v roku 2006. Používateľ si na tejto sociálnej sieti nepridáva priateľov, ako je to na Facebooku, ale stáva sa odberateľom obsahu iného klienta (follower). Používateľ nemusí posielať žiadosť o priateľstvo, ale môže si vyberať, ktoré stránky bude sledovať. Používateľ (tweeter) odovzdáva svoje správy (tweety) a informácie, ktoré sú obmedzené na 140 znakov, a zároveň číta tweety vybraných používateľov. Sociálna sieť Twitter pre knižnice predstavuje aktívnejšiu komunikáciu ohľadom posielania správ a komunikácie medzi čitateľmi, ktorý využívajú túto sociálnu sieť.

YouTube predstavuje sociálnu sieť zameranú na zdieľanie videí. Mesačne sa na túto sociálnu sieť pridáva množstvo videí. Používateľ si môže prostredníctvom svojho konta ukladať videá, ktoré ho zaujali alebo ktoré si chce pozrieť neskôr.

MySpace vznikla v roku 2003. Táto sociálna sieť patrila medzi prvé sociálne siete. Pred ňou bola v roku 1997 založená sociálna sieť sexdregress.com, ktorá však roku 2001 zanikla. Po nej nasledovala Friendster sociálna sieť zameraná predovšetkým na hry. Popularite tejto sociálnej siete klesla príchodom Facebooku. Používatelia na tejto sociálnej sieti môžu vytvárať profily a skupiny s rovnakým záujmom. Niektoré knižnice v zahraničí majú vytvorené profily na tejto sieti, no na Slovensku a v Čechách sieť MySpace knižnice nevyužívajú.

Tvorcom a prevádzkovateľom siete Google+, ktorá bola spustená roku 2011, je Google Inc. Počet jej používateľov aj vďaka možnosti využívať vyhľadávacie nástroje a služby Gmail alebo Google maps stále rastie.

LinkedIn je sociálna sieť zameraná na rozvoj kariéry a podnikanie. Knižnice sa na tejto sociálnej sieti môžu zaregistrovať ako firmy. Táto sociálna sieť však v knižniciach nie je veľmi rozšírená.

Na úvod sme si dovolili osloviť dve knižnice, ktoré sú podľa nás z hľadiska využívania sociálnych sietí zaujímavé. Prvou je Slovenská národná knižnica (SNK), ktorá má vytvorené stránky na viacerých sociálnych sieťach. Druhou oslovenou inštitúciou je Centrum vedecko-technických informácií SR, ktorá má na Facebooku vytvorených viac stránok.

 

Share:
Issue content