Aj podpora vedy patrí na Facebook

Social networkspopularization of sciencepublic relationssocial networks

Sociálna sieť Facebook je tu desať rokov. Centrum vedecko-technických informácií SR má už 75-ročnú tradíciu. Aj napriek „vekovému rozdielu“ si však dobre rozumejú a CVTI SR má približne dva roky na najznámejšej sociálnej sieti aktívne tri profily.

173 x LIKE pre stránku CVTI SR

https://www.facebook.com/CVTI-SR

 

Centrum vedecko-technických informácií SR vystupuje na svojej stránke ako špecializovaná vedecká knižnica s podtitulom „informačná podpora vedy na Slovensku.“

Prostredníctvom tohto profilu sa aktívne realizuje propagácia knižnično-informačných služieb a fondov CVTI SR. Priebežne sú tu pridávané aktuálne oznamy, pozvánky na pracovné semináre či rôzne podujatia. Nechýbajú upútavky na nové skúšobné prístupy do e-zdrojov a novinky vo fonde e-kníh a e-časopisov.

Cez Facebook sa používatelia dozvedia aj o zmene prevádzkových hodín či obmedzení

služieb. Nezabúda sa ani na zdieľanie fotografií z akcií organizovaných v CVTI SR.

Vzhľadom na to, že Facebook CVTI SR aktívne funguje od druhej polovice roka 2012, je jeho návštevnosť relatívne nízka. Príspevky, fotografie a oznamy zavesené na nástenku väčšinou navštívi 50% všetkých „lajkerov“. Miera správ a komentovania jednotlivých príspevkov je na minimálnej úrovni.

Facebook CVTI SR s počtom 173 x LIKE je tiež prepojený s profilom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – Veda pre všetkých a profilom Centrum transferu technológií pri CVTI SR, s ktorými si vzájomne zdieľame svoje novinky. Zo štatistiky je vidieť záujem návštevníkov profilu o jednotlivé témy, ktoré sa na profile objavili.

 

 obr. štatistika k príspevkom – profil CVTI SR (ku dňu 11. 2. 2014)

 

107 x „LIKE“ pre transfer technológií

https://www.facebook.com/Centrum-transferu-technológií-pri-CVTI-SR

Relatívne najmladší profil z októbra 2012 patrí Centru transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR). Nájdete tu informácie o podujatiach organizovaných v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. Pravidelne sa zdieľajú nové informácie z Národného portálu pre transfer technológií (NPTT) a články na blogu Hospodárskych novín, ktorý je venovaný téme transferu technológií.

Facebook stránka CTT pri CVTI SR má aktuálne 107 „LIKE.“ Pri propagácii stránky boli oslovené najmä organizácie spolupodieľajúce sa na projekte NITT SK a odborná i akademická verejnosť, pre ktorú je problematika ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie zaujímavá. Možní „lajkeri“ boli o novej stránke na Facebooku informovaní aj formou prezentačného emailu pri jeho spustení. Táto aktivita priniesla určitú odozvu v podobe nových fanúšikov profilu. Nemôže však tvrdiť, že dostatočne.

Preto sa zvažuje aj ďalšia forma podobnej prezentácie pre odbornú i akademickú verejnosť, či dokonca spolupráca s odborníkmi v tejto oblasti propagácie. Stránka je aktualizovaná každé dva týždne. Zdieľanie „lajkovanie“ a komentovanie pridávaných statusov je v priemere od dvoch až do piatich „like“ (páči sa mi ) či „share“ (zdieľať).“ Komentáre sú zriedkavé.

 

 Ukážka zo základnej štatistiky profilu CTT pri CVTI SR (štatistika ku 11. 2. 2014)

 

Na štatistike príspevkov napríklad vidieť, že status zo 16. januára 2014 „Úspešná séria odborných seminárov  NITT SK NEKONČÍ…” videlo 227 ľudí. Tlačidlo „like” bolo kliknuté 31-krát.

Najviac „LIKE” pre Vedu pre všetkých

https://www.facebook.com/Veda-pre-všetkých

Prostredníctvom stránky na Facebooku s názvom Veda pre všetkých propaguje svoje aktivity Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Príspevky sa týkajú podujatí a aktivít zameraných na popularizáciu vedy a techniky a sú aktuálne zverejňované na tejto stránke. Spravidla sú vytvárané ako eventy (podujatia) na obľúbenú akciu Veda v CENTRE alebo výstavy. Vo forme oznamov a zdieľania článkov zo stránok patriacich CVTI SR sa zverejňujú informácie o podujatiach ako Vedec roka SR, Noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky na Slovensku, Veda v CENTRE Nitra a iných pravidelných podujatiach. V menej pravidelných intervaloch sa zverejňujú informácie o jednorazových podujatiach, ako napríklad semináre, workshopy, animačné programy a pod.

Na profile sú zverejňované aj fotografie z realizovaných podujatí, odkazy na reportáže, ale aj zaujímavé oznamy z partnerských stránok (CTT pri CVTI SR a CVTI SR). Takmer každý status je aspoň raz zdieľaný a má v priemere 3 x „like“. Cieľovou skupinou tejto stránky sú mladí ľudia a široká verejnosť, jeho cieľom je rýchlo a adresne zverejňovať informácie o podujatiach určených pre rôzne skupiny verejnosti, ktoré sú fanúšikmi stránky.

 

Štatistické údaje z profilu Veda pre všetkých 

Najobľúbenejší je časopis Quark – 854 x „LIKE“

Už vyše štyroch rokov sa môžu priaznivci populárno-náučného časopisu Quark stretávať aj na známej sociálnej sieti. Časopis, ktorý vydáva CVTI SR, zrozumiteľnou a prístupnou formou prináša širokej verejnosti, ale najmä mladým ľuďom výsledky vedy a výskumu, a tak takmer denne pribúdajú aj v profile časopisu zaujímavosti z vedy a techniky, ale i články z aktuálneho čísla časopisu. Obľúbené sú súťaže o atraktívne ceny, odkazy na ďalšie popularizačné stránky, no i pozvánky na podujatia pre verejnosť, na ktoré pozýva CVTI SR. Profil stránky je úzko spätý s webovou stránkou časopisu www.quark.sk. Výhodou profilu na sociálnej sieti je operatívnosť i flexibilnosť v komunikácii so skupinou fanúšikov profilu a celého časopisu

 

 

Share:
Issue content