CVTI SR hosťovalo medzinárodnú konferenciu o sivej literatúre GreyLiterature

EventsCVTI SRconferencegray literature

V dňoch 2. – 3. decembra 2013 sa v priestoroch CVTI SR konal 15. ročník medzinárodnej konferencie o sivej literatúre – GreyLiterature 15. Národnostné zloženie konferencie býva každý rok veľmi pestré, do Bratislavy pricestovali účastníci z Českej republiky, Poľska, Ruska, Rakúska, Kamerunu, Japonska, Kórey, Kanady, USA, Veľkej Británie, Holandska, Švajčiarska, Francúzska, Talianska, Grécka, Austrálie, Nórska a Nového Zélandu. Slovensko reprezentovali pracovníci CVTI SR s troma príspevkami a štyrmi postermi, ako aj členovia Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave s dvoma prednáškami.

 

úvodná sekcia konferencie GL 15

Program konferencie bol rozdelený do ôsmich častí. V úvodnej sekcii všetkých účastníkov privítal generálny riaditeľ CVTI SR – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. V tzv. otváracom príspevku predstavila Mgr. Marta Dušková činnosti, ktoré CVTI SR v súčasnosti realizuje – od projektov cez digitalizáciu až po knižnično- informačné služby pre verejnosť. Hlavný priestor úvodnej sekcie bol venovaný prof. Dr. Debbii L. Rabine z Pratt Institut v New Yorku, ktorá vo svojom príspevku podrobne opísala 3 projekty, na ktorých v súčasnosti pracuje spolu so svojimi študentmi na School of Information and Library Science v New Yorku. Prvá až štvrtá sekcia bola venovaná vždy inej téme (Technology Assessment, Sustaining Good Practices, Research and Data, Towards Informed Policies), v rámci ktorých bol poskytnutý priestor na diskusiu danej problematiky.

  posterová sekcia konferencie GL 15

Súčasťou konferencie bola prezentácia posterov, ktorá sa konala v dvoch častiach. Úvod k posterom bol záverečnou sekciou prvého dňa konferencie, keď autori posterov mali k dispozícii tri minúty, aby účastníkom v pléne v krátkosti vysvetlili, čo obsahuje ich poster a zároveň ich prilákali prísť sa na poster osobne pozrieť. Druhá časť posterovej posterovej sekcie sa konala v druhý konferenčný deň dopoludnia, keď autori posterov prezentovali svoje práce priamo pri posteri s možnosťou diskusie zo strany účastníkov.

Záverečná sekcia konferencie poskytla priestor na zhodnotenie15. ročníka konferencie v Bratislave, ako aj odovzdanie pomyselného žezla do rúk organizátora 16. ročníka GreyLiterature, ktorým je Library of Congress vo Washingtone, USA. Konferencia sa bude konať v dňoch 8. – 9.decembra 2014.

 

záverečná sekcia konferencie GL 15

 

Súčasťou konferencie a príjemnou spoločenskou udalosťou bolo zorganizovanie recepcie v priestoroch CVTI SR. Recepcia bola milým spestrením programu, nakoľko poskytla účastníkom nielen priestor pre neformálnu komunikáciu, ale aj možnosť spoznať našu krajinu, zvyky, kuchyňu a ľudové umenie.

CVTI SR si od medzinárodnej organizácie sivej literatúry GreyNet International vyslúžilo pochvalu za výbornú organizáciu konferencie, jej bezproblémový priebeh a taktiež vytvorenie príjemnej atmosféry počas konferencie i recepcie.

Takejto pochvale sa úprimne tešíme a ďakujeme

Viac o konferencii a programe sa môžete dozvedieť na: http://www.textrelease.com/gl15program.html

 recepcia konferencie GL 15

   

 

 

Share:
Issue content