Quark mení dres

InfomixCVTI SRperiodicals

Mesačník Quark sa za svoju dlhoročnú existenciu stal na Slovensku synonymom pre kvalitné a aktuálne informácie o vede a technike. Tento významný slovenský časopis vychádza už od roku 1994 a je zameraný na popularizáciu vedy a techniky. Pútavou formou informuje verejnosť o zaujímavostiach a pokrokoch vo všetkých vedecko-technických oblastiach.

Vzhľadom na to neprekvapuje, že časopis Quark sa chystá, obrazne povedané, „prezliecť dres“. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR (NCP VaT) na základe dohody s vydavateľstvom Perfekt, a. s., prevzalo práva aj povinnosti, ktoré súvisia s vydávaním tohto prestížneho časopisu, a stáva sa tak jeho novým vydavateľom.

Quark má už 19-ročnú tradíciu vydávania a je obľúbený u mnohých skupín populácie, a preto je pre NCP VaT vyznamenaním, že môže prispieť k jeho úspešnému pokračovaniu. Zároveň tak prispieva k naplneniu svojich cieľov v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.

Čitatelia sa nemusia obávať žiadnych zásadných zmien. Tak ako po minulé roky časopis bude vychádzať 12-krát do roka a nezmení ani svoj typický dizajn. Quark bude aj naďalej prinášať svojim priaznivcom veľa zaujímavého

čítania o vede, technike, slovenských i svetových vedcoch, vesmíre i mikróboch– skrátka o všetkom, čo si zaslúži pozornosť čitateľa, ktorý chce byť informovaný a mať prehľad.

NCP VaT praje všetkým priaznivcom časopisu Quark množstvo príjemne strávených chvíľ pri jeho čítaní.

Quark si môžete objednať na adrese: quark@cvtisr.sk alebo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava. Jeden výtlačok stojí v novinovom stánku 1,89 €, no celoročné predplatné bude s 12 % zľavou, takže predplatitelia uhradia len 19, 92 €.

 

 

 

Share: