Knižnice pre deti, knižnice bez nudy

From eventschild readercompetitions in libraries

Súťažné prehliadky knižničných podujatí pre deti sa stali tradičným podujatím detských knihovníkov na Slovensku, konajú sa od roku 2007, v roku 2012 prebehol už jubilejný 5. ročník. Cieľom prehliadok je realizácia podujatí zameraných na vopred danú tému pre konkrétnu vekovú kategóriu detí. Jednotlivé aktivity prebiehajú naživo pred knihovníckym publikom so skupinou detí, ktoré sú súťažiacim knihovníčkam neznáme, nedajú sa vopred predpokladať ich reakcie, čím práve vynikne osobnosť a schopnosti konkrétnej súťažiacej zaujať a vtiahnuť divákov do deja konkrétnej knihy, príbehu či rozprávky. Výsledkom je, že knihovníci vidia, ako má vyzerať vynikajúce podujatie, ale aj to, ako by niekedy podujatie vyzerať nemalo. Súťažiaci zase dostávajú spätnú väzbu prostredníctvom poroty a divákov, ktorí majú čas sledovať nielen knihovníka v akcii, ale aj detské publikum.

Slovenskou aktivitou sa inšpirovali aj naši českí kolegovia. 16 – 17. apríla 2013 sa v Brne, pod záštitou Mahenovy knihovny konal druhý ročník súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti pod názvom OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 2013.

Súťažné podujatia boli určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl, témou bol hendikep v literatúre, mottom akcie bolo: „Už zase skáču přes kaluže“.

Prehliadky sa zúčastnilo šesť súťažiacich z českých knižníc, Slovensko reprezentovala Knižnica Bratislava-Nové Mesto so súťažným podujatím Obyčajná tvár, na motívy rovnomennej knihy americkej autorky R. J. Palaciovej. Atmosféra podujatia bola vynikajúca, mnohé spracovania tejto mimoriadne náročnej témy prekvapili porotu a divákov svojou nápaditosťou, využitím

veľmi zaujímavých prezentačných techník a spôsobov práce s deťmi. Napriek čoraz väčšej rečovej bariére sa nám na Slovensko podarilo priviezť prvú cenu a dobrý pocit, že slovenská úroveň súťažných prehliadok v ničom za našimi kolegami z Čiech nezaostáva, skôr naopak.

Na porovnanie – možnosť navzájom sa učiť a posúvať kvalitu úrovne prípravy aktivít knižničných podujatí pre deti vznikla myšlienka zorganizovať Medzinárodnú prehliadku knižničných podujatí. Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti bude nesúťažnou prehliadkou, na ktorej detskí knihovníci – autori najlepších podujatí predvedú svoje víťazné podujatia z minulých súťažných ročníkov v Čechách i na Slovensku. Každý rok je na každej prehliadke realizované minimálne jedno skutočne výnimočné podujatie, ktoré získava hlavné ocenenie, no ktoré nemajú možnosť vidieť knihovníci okrem prehliadky nikde inde, iba v súťažiacej knižnici. Napriek tomu, že scenáre všetkých súťažných podujatí sú pravidelne uverejňované, je úplne iný zážitok vidieť podujatie naživo v predvedení jeho autora.

Táto Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí by sa mala realizovať pravidelne v niekoľkoročných odstupoch. Historicky prvá sa uskutoční v októbri 2013 vo Vsetíne. Organizátorom je Klub dětských knihoven SKIP, ktorý prehliadku organizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry ČR. O pripravovanom programe sa knihovníci budú mať možnosť dočítať na knihovníckych portáloch s dostatočným predstihom. V každom prípade je účasť na všetkých súťažných prehliadkach nielen mimoriadnym zážitkom, ukážkou kreativity knihovníkov, zdrojom námetov pre ďalšiu prácu, ale aj príjemným spôsobom výmeny skúseností, nadviazania nových kontaktov a priateľstiev, a čo je najdôležitejšie – vždy dobrej nálady a zábavy.

 

 

 

 

 

 

 

Share: