Výsledky súťaže 5(k)rokov k víťazstvu

For a cheerful note

Celoslovenský knihovnícky časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice oslávil 5. výročie svojho vzniku.

 

Pri tejto príležitosti pripravila redakcia špeciálne narodeninové číslo, ktorého súčasťou bola aj čitateľská súťaž s názvom “5 (k) rokov k víťazstvu“. Súťaž spočívala v kompletnom vyplnení prvej slovenskej knihovníckej krížovky, v správnom vylúštení jej tajničky a v zodpovedaní štyroch otázok tematicky zviazaných s časopisom.

Súťažné texty prišli vyplnené bez jedinej chybičky a aj napriek veľmi krátkemu časovému limitu sa do súťaže zapojilo 59 čitateľov.

Výhercov súťaže vylosovali zástupcovia redakcie, PhDr. Mária Žitňanská a PhDr. Daniela Birová, v rámci Týždňa slovenských knižníc dňa 31. marca 2006 na odbornom seminári Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti v Banskej Bystrici.

sutaz_1_male.jpg (4912 bytes)     sutaz_2_male.jpg (4885 bytes)     sutaz_5_male.jpg (4866 bytes)

Stali sa nimi:

Antónia ALBÍNIOVÁ, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Mária KEKELYOVÁ, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
Jaroslava LESAYOVÁ, Staromestská knižnica v Bratislave

Vďaka sponzorom boli víťazi odmenení hodnotnými cenami. Každý z nich získal:

lars.jpg (2577 bytes) Slovník krížovkára z vydavateľstva LARS. Slovník obsahuje cca 4500 málo používaných výrazov. Veľkou výhodou je triedenie podľa počtu písmen a abecedný register pojmov.


Výrobok od firmy Tupperware. Výrobky tejto firmy slúžia nielen na uchovávanie čerstvosti potravín, ale rovnako k príprave pokrmov, na ich varenie, servírovanie, mrazenie či prepravu a vyznačujú sa moderným dizajnom a výnimočnou kvalitou. 

it_obal.jpg (2852 bytes) Predplatné časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice na rok 2006, ktoré venovalo Centrum VTI SR v Bratislave.


Prekvapením pre súťažiacich bola skutočnosť, že napriek avizovanému losovaniu troch výhercov, boli nakoniec vylosovaní piati. Mimoriadne vylosovanými sa stali:

Michal REBY, Vihorlatská knižnica v Humennom
František BRUNNER, Ekonomický ústav SAV v Bratislave 

Títo získali drobnú pozornosť od firmy Tupperware a veľkú bonboniéru od firmy Figaro.

VÍŤAZOM  SRDEČNE  BLAHOŽELÁME A SPONZOROM ĎAKUJEME ZA MIMORIADNE HODNOTNÉ DARY!

sutaz_3_male.jpg (4333 bytes)     sutaz_4_male.jpg (3706 bytes)     sutaz_6_male.jpg (4145 bytes)

Share: