Milí čitatelia!

For a cheerful note

Keďže sa oslava chýli ku koncu, rozhodli sme sa na záver predložiť trocha duchovného pokrmu. Okrem patróna sv. Vavrinca (230 – 258), ktorý bdie nad knihovníkmi už temer 18. storočí (podrobnejšie o ňom pozri www.infolib.sk  v rubrike Zaujímavosti), Vám ponúkame vysoko aktuálnu “knihovnícku modlitbičku”, v ktorej je úsmevne a s troškou nadsádzky vyjadrená radosť aj starosť súčasných knihovníkov.

Vaša redakcia

vavrinec.jpg (3666 bytes)  Modlitba knihovníka  vavrinec.jpg (3666 bytes)

(k novému predsedovi VÚC)

K. K.

Predseda náš,
ktorý sedíš po voľbách na tróne,
osláv sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje,
to sľúbené obdobie hojnosti,
keď sa aj knihovníci najedia do sýtosti.
Nech sa stane vôľa Tvoja
pri zmene funkčných postov v úrade,
len funkcie riaditeľov knižníc nech nie sú na rade.
Nové knihy každý deň
daj nám miesto chleba
a mysli tiež na to, že aj počítače meniť treba.
Odpusť nám naše chyby
ako my ich odpúšťame Tvojim úradníkom,
lebo vieme, že len riaditeľov
Tvoji kontrolóri vždy označia za vinníkov.
Zvýš nám platy a neprivedieš na nás pokušenie
brať miliónové úplatky za informácie
a vymeniť teplé miestečka za väzenie.
Zbav nás zlých čitateľov,
čo večne dobiedzajú otázkami
a nenechajú nás na pokoji za pultami.
Lebo Tvoja je teraz moc i sláva, pane,
len nezabúdaj, že o štyri roky opäť príde zúčtovanie…

Share: