Krátka história cleanetu

For a cheerful note

Internet sa už v najbližších rokoch tak zaspamuje, že bude nutné vytvoriť novú sieť. S funkciami podobnými e-mailu vznikne najskôr služba clean-mail, zabezpečujúca bariéry proti spamu, ale aj všetkým iným obťažujúcim informáciám vrátane vtipov, péefiek, valentínok a podobne.

Clean-mail však nebude môcť zostať iba službou v rámci existujúcich sietí. Spameri totiž nájdu spôsob, ako priamo dovnútra clean–mailových správ počas ich prechodu v sieti vkladať svoje reklamné informácie. A tak sa služba bude musieť zmeniť sa samostatnú sieť, úplne izolovanú od dnešných kanálov internetu. Nové káble a nové frekvencie. Vstup do siete cleanet bude pripomínať vstup do slobodomurárskej lóže. Ak sa dvaja účastníci cleanetu za vás zaručia, že určite nikdy do siete nevpustíte žiaden spam, získate vlastné konto. Spočiatku prísne kontrolované jednak spamo-wallmi na báze umelej inteligencie, jednak ľuďmi – digitálnymi cenzormi, ktorí budú v prvých mesiacoch kontrolovať všetky vaše výstupy do siete.

Medzitým široké masy používateľov internetu budú úplne zahltené nechcenými informáciami. Budú nielen v e-mailoch, ale aj na webových sídlach. Spam-hackeri budú napádať stránky s veľkou návštevnosťou a inštalovať na ne reklamné a iné nechcené posolstvá. Jedno ráno si otvoríte svoju obľúbenú stránku InfoLibu a budú sa odtiaľ na vás vyškierať počítačom vytvorené virtuálne modelky s fľašami bublinkovej vody v rukách.

Čoraz menej ľudí bude ochotných stráviť celé hodiny surfovania medzi spamovými informáciami, kým konečne natrafia na jedno či dve spamom nepostihnuté webové sídla. A keď na takúto stránku natrafia, budú sa musieť ponáhľať, pretože spam-know-boty monitorujúce pohyb používateľov v internete zaznamenajú, že práve na tejto stránke sa viacero používateľov zdržiava dlhšie ako obvyklých dvadsať sekúnd potrebných na prečítanie spamu. Spam-know-boty okamžite vyšlú spamovú konfiguráciu, ktorá priamo pred očami používateľov zlikviduje existujúcu stránku a nahradí ju spamom. Internet postupne prestanú ľudia používať a od chvíle, keď si v ňom budú informácie vymieňať už iba spameri, veľmi rýchlo zanikne.

Bývalí používatelia internetu budú zúfalo túžiť, aby ich prijali medzi elitu, ktorá využíva bezspamovú sieť cleanet. Spameri sa však nevzdajú. V podstate sa vykryštalizujú dve kategórie spamerov – komerční a psychotickí. Komerční spameri budú ponúkať obrovské čiastky používateľom cleanetu, aby prostredníctvom ich konta mohli vpustiť do cleanetu spam. A ľudia sú vždy predajní, predajú spamerom svoje konto, hoci budú vedieť, že to znamená ich definitívny koniec v cleanete, keďže identifikácia vstupu sa bude uskutočňovať prostredníctvom snímania oka a odtlačku ukazováka. Mnohé kliniky zbohatnú na implantácii očí a transplantácii kože, keďže chudobní ľudia budú predávať svoje orgány tým, ktorí budú chcieť opätovne, no so zmenenou identitou, vstúpiť do cleanetu.

Psychotickí spameri budú oveľa nebezpečnejší, no našťastie zriedkaví. Budú to psychopati, ktorí budú striehnuť na používateľov cleanetu. Vo chvíli, keď používateľ otvorí svoje konto v cleanete, ho napadnú, často aj zavraždia, len aby pod menom svojej obete mohli do cleanetu vpustiť spam. Zmyslom ich existencie bude podať ľuďom správu. Psychopat skrývajúci sa pod prezývkou Oppenn Access podreže takmer sto ľudí na území celých Spojených štátov európskych. Jeho správa vyslaná do cleanetu bude vždy rovnaká: Daruj mi krv, zachrániš môj spam.

Cleanet bude postupne zahltený spamom, podobne ako bol internet. Sieť bude používaná čoraz menej. A jedného dňa uvidíte, že pred vaším domom akýsi muž uväzuje k stromu koňa. Bude to messenger, ktorý vám bude niesť mail. Zaručene bez spamu.

Share: