Viete, že…

On a professional note

 • prieskumová agentúra Gartner varuje IT profesionálov?

Úspešný IT profesionál sa bude identifikovať nielen s vlastným odborom, ale s celým priemyselným odvetvím, na ktorého procesoch a projektoch sa bude zúčastňovať. Taký človek potom nepovie: “Pracujem v IT”, ale napríklad povie: “Dva roky som pomáhal navrhnúť proces predaja prostredníctvom internetu, vďaka čomu sme zvýšili príjmy podniku o 20 %”. IT profesionáli musia dokázať, že rozumejú podstate podnikania, že majú prehľad o odvetviach, kľúčových procesoch, zákazníckej základni, regulačných opatreniach, kultúre a bariérach. Gartner odhaduje, že do roku 2010 sa bude šesť z desiatich IT profesionálov priamo podieľať na obchodných činnostiach firmy.

[…]

Do roku 2010 Gartner predpovedá, že IT oddelenia sa v stredne veľkých a veľkých podnikoch zmenšia o 30 % v porovnaní so súčasným stavom.

“Ak bolo posledné desaťročie v znamení špecialistov, toto desaťročie bude v znamení verzatilistov,” povedala pani Morellová. “Verzatilisti sú ľudia, ktorí vďaka rozličným rolám, pozíciám a skúsenostiam môžu využívať rôznorodé znalosti a prispievať k vytváraniu nových hodnôt. Verzatilisti majú hlboké znalosti a schopnosti v najrozličnejších oblastiach. Môžu ich uplatňovať v celej firme a vypĺňať medzery v oblasti ľudských zdrojov.”

Keď budú zákazníci a poskytovatelia služieb zamestnávať verzatilistov, dostanú sa ďalej, ako by sa dostali so špecialistami.
IT profesionál s hlbokým náhľadom, perfektnou znalosťou procesov a kompetencií v odvetví pomôžu firme inovovať a pozerať sa na IT procesy, produkty, služby a technológie neošúchaným pohľadom.

[…]

IT profesionáli sa musia rozhodnúť, či chcú zostať pri “čistej technológii”, alebo sa pustia do nových domén a budú rozvíjať svoje znalosti v oblasti priemyselných odvetví trhových segmentov a kľúčových procesov.

[…]

IT profesionál musí získať obchodné návyky, poznať kľúčové procesy a mať znalosti z odvetvia. Čím viac bude rozumieť skutočnému fungovaniu podniku a firemného prostredia, tým viac bude mať príležitostí uplatniť sa na trhu práce.

Zdroj: Zostanú iba štyri profesijné oblasti: technológie, informácie, procesy a vzťahy.

eFOCUS 4/2005, s. 56.

viete5.jpg (3050 bytes)   viete7.jpg (2140 bytes)   viete4.jpg (2571 bytes)   viete6.jpg (2931 bytes)   viete1.jpg (2691 bytes)   viete2.jpg (2698 bytes)   viete3.jpg (2250 bytes)

 • v roku 1930 vydala Americká asociácia knižníc (American Library Association) so sídlom v Chicagu zoznam vlastností, ktoré by mal mať každý dobrý knihovník?

Išlo o tieto vlastnosti: 1. presnosť, 2. prispôsobivosť, 3. presvedčenie o dobrom zmysle svoje práce, 4. spoľahlivosť, 5. húževnatosť, 6. zdravie, 7. predstavivosť, 8. usilovnosť, 9. iniciatívnosť, 10. inteligencia, 11. úsudok, 12. pamäť, 13. zvedavosť, 14. zmysel pre upravenosť, 15. trpezlivosť, 16. príjemnosť, 17. odborné znalosti, 18. rýchlosť, 19. systematickosť.

Zdroj: Ludmila Kubátová: Přežije ideál knihovníka z roku 1930 rok 2000? In Národní knihovna – knihovnická revue. Rok 1999, č. 5, s. 253–254. Dostupné aj na webe: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr9905/9905253.html.

 • na svete je evidovaných viac ako 650 000 knižníc, z toho asi 440 000 je v Európe, 125 000 v Severnej Amerike, 85 000
  v Ázii a len približne 1 200 knižníc v Afrike?
   
 • svetové knižnice evidujú asi 35 biliónov tradičných knižničných nosičov, z toho 20 biliónov je kníh?
   
 • v európskych verejných knižniciach je 150 000 PC pre čitateľov a v akademických knižniciach 180 000?
   
 • vo svete je registrovaných viac ako 2,5 bilióna čitateľov, z toho 1,8 bilióna je v Európe?
   
 • európski čitatelia za sledované obdobie uskutočnili 1,1 trilióna výpožičiek?
   
 • v európskych knižniciach pracuje viac ako 320 tisíc zamestnancov?
   
 • fondy európskych knižníc sú uložené na asi 350 km regálov?
   

viete8.jpg (279784 bytes)

 • v Prešove roku 1925 platil tento dnes kuriózny Knižničný poriadok?

 

Údaje sú spracované podľa materiálu IFLA Global Library Statistics 1990-2000, publikovaného v septembri 2003 a online prístupného na http://www.ifla.org/III/wsis/wsis-stats4pub_v.pdf.

Share: