Čo hovoria hviezdy o redakčnom tíme

After five years, extraordinary ...

A teraz sľúbené charakteristiky členov tímu, ktorí stoja pri zrode jednotlivých čísiel časopisu, určujú jeho orientáciu a ich jediným cieľom je uspokojiť vás, našich čitateľov. Aby sme vás trocha potrápili (a možno aj pobavili), zámerne neuvádzame ich mená – ponúkame karikatúry jednotlivých členov redakčnej rady, ktorých autorom je známy autor kresleného humoru
Dipl. Ing. Marian Bachratý.

O zistenie toho, čo hovoria hviezdy, sme požiadali kolegyňu, knihovníčku z nemenovanej knižnice, známu to veštkyňu – pani Egy.

Dobrý deň! Ja som Levica, vaša kolegyňa (skúste hádať ktorá a z ktorej knižnice), jedna z Vás, som z Vašich radov (predsa si nedáte robiť horoskopy u niekoho cudzieho – to by dopadlo!) a aj keď som Lev, vôbec sa ma nemusíte báť. Do redakcie som poslala niekoľko horoskopov, ktoré by mali priblížiť čitateľskej verejnosti tie osobnosti, ktoré stoja za časopisom ITlib. Informačné technológie a knižnice.

V každom prípade si treba uvedomiť, že horoskopy a podobné záležitosti – už aj preto, že sa s nimi môžete stretnúť na každom rohu a pre mnohých sa stali celkom slušným džobom – nie sú overené žiadnou vedeckou metódou, takže ich treba brať s rezervou, prípadne vôbec nebrať. Aby sme však vedcov-skeptikov trochu vytočili, musím podotknúť, že tak, ako možno pochybovať o horoskopoch, možno pochybovať aj o vedeckosti a objektívnosti všetkého, čo je vôkol nás, a teda aj o nás samých. Nuž, vyberte si!

“Horoskopované” osoby bližšie nepoznám, alebo len z videnia, nemám voči nim žiadne podlžnosti, ani oni voči mne. Teda niet dôvodu na vyrovnávanie účtov. A ako vraví kolega, knihovníci a informatici sú tak veľmi dôstojní, seriózni a vážni ľudia, až ide z toho mráz po chrbte. V každom prípade to berte s úsmevom. Nech sa páči! Tí, ktorých sa to týka, i tí, ktorých sa to netýka, skúste si tipnúť – kto je kto? Ako pomôcku ponúkame karikatúry.

zitnan2.jpg (7028 bytes) zitnan.jpg (1048 bytes)

 

 

Žena s intuíciou, ktorá rada necháva vedúcu pozíciu iným. Má nadanie zmierovať ľudí. Veľmi zle znáša stres. Má predpoklady hlbokého ponoru do všetkého, čo robí. Dostala do vienka podnikavosť, aktivitu a húževnatosť. Nerada nad sebou stráca kontrolu. Má predpoklad pojmovej predstavivosti. Keď v niečo verí, dokáže prekonať samu seba aj vonkajšie prekážky. Zhromažďuje vedomosti o všetkom, čo ju zaujíma. Má vysoké analytické myslenie a veľkú schopnosť triedenia poznatkov. V tomto roku je čas na nadväzovanie alebo upevňovanie vzťahov.
androv2.jpg (6977 bytes) androv.jpg (1087 bytes)

 

Reprezentuje múdrosť, učenie pomocou skúseností, stabilitu, trpezlivosť, zodpovednosť a zároveň opatrnosť a sebakontrolu. Rád pracuje sám pre seba a za seba nesie aj zodpovednosť. Všetko, čo robí, musí byť presne podľa jeho predstáv. Často robí veľa vecí naraz. Má predpoklad bohatej predstavivosti a otvoreného prístupu k životu. Má schopnosť vcítiť sa do pocitov druhých. Tento rok je dôležité venovať pozornosť známkam prepracovanosti.
beller2.jpg (10386 bytes) beller.jpg (1137 bytes)

 

 

Praktická, konzervatívna, spoľahlivá. Triezvy človek s nechuťou voči zmenám. Pracovitá, fyzicky zdatná. Je tolerantná, tvorivá, spoločenská, prívetivá, úprimná a ohľaduplná. Je tu predpoklad, že dokáže vyjsť s každým. Nenávidí stres. Má predpoklady prenikavej inteligencie, prirodzeného súcitu a účasti s druhými. Dokáže zmobilizovať svoje sily a uchopiť príležitosť za pačesy. Má schopnosť logického uvažovania, bohatú predstavivosť, ústretový prístup k životu. Má v sebe skryté umelecké nadanie. Má vysokú hladinu mentálnej energie. Má prenikavé analytické myslenie, čo jej pomáha v zhromažďovaní vedomostí a triedení informácií.
birova2.jpg (8039 bytes) doktor.jpg (1155 bytes)

 

Je to triezvy človek s čierno-bielym videním, ktorý čerpá istotu z vecí, ktoré môže vidieť alebo ohmatať. Má pozorovacie a analytické schopnosti a potrebu vyskúšať si v živote všetko sama. Pokiaľ vloží svoje hlboké city do práce, túto energiu pozitívne využije. Ľahko nadväzuje kontakty, lebo je mimoriadne spoločenská. Tento rok treba venovať pozor známkam prepracovanosti. Musí sa naučiť odpočívať.
cvik2.jpg (4816 bytes) cvik.jpg (1041 bytes)

 

Je obdarený nezávislou povahou a zvedavou mysľou. Získava ďaleko viac svojím vlastným pričinením než pomocou druhých. Má výrazné vodcovské kvality. Dostala sa mu do vienka odvaha, vynaliezavosť, inšpirácia a sila vôle, len ju treba vedieť využiť. Má vrodenú podnikavosť a aktivitu. Zostáva vždy sám sebou a nenechá sa ničím a nikým ovplyvniť. Ovplyvňuje ho číslo, ktoré je symbolom slobody. Má vysokú hladinu energie a rýchly a prenikavý odhad, avšak v tomto živote je pod vplyvom zákona príčin a následkov a musí dbať na následky slov a skutkov.
doktor2.jpg (9023 bytes) doktor.jpg (1155 bytes)

 

 

Praktická, konzervatívna, spoľahlivá. Triezvy človek s nechuťou voči zmenám a s čierno-bielym nazeraním na svet. Pracovitá, fyzicky zdatná. Pre ňu je dôležitý usporiadaný život. Rada rozhoduje o všetkom sama. Je rodená individualistka, časť života skrýva v tajnosti. Nerada sa niekomu zodpovedá. Často vidí len svoju “pravdu” a spolieha na rozumovú stránku myslenia. Má schopnosti intuitívne zbierať vedomosti, potrebuje pokoj. Má dar oka-
mžite odhadnúť človeka. Má rýchly a prenikavý odhad, logické myslenie, avšak v tomto živote je pod vplyvom zákona príčin a následkov a musí sa naučiť, aké sú následky jej slov a skutkov.
gonda2.jpg (6838 bytes) gonda.jpg (950 bytes)

 

Vyhovuje mu pravidelná, usporiadaná a zabehnutá práca. Je konzervatívny a nemá rád zmeny. Veľmi pracovitý. Mal by rozvíjať vlastnosti ako ctižiadosť, entuziazmus, silu vôle, nezávislosť, originalitu a odhodlanie. Má vysokú hladinu emocionálnej energie. Ak sa raz rozhodne niečo alebo niekoho získať, je schopný prenášať hory, aby dosiahol to, čo chce. Dokáže byť aktívny, výkonný, skromný, okúzľujúci. Tento rok sa výborne hodí na nadväzovanie vzťahov, nové nápady a možnosť chopiť sa nových príležitostí.
ilavska2.jpg (7353 bytes) ilavska.jpg (1120 bytes)

 

Má silnú predstavivosť, rada cestuje, obzvlášť do vzdialených miest. Je veľmi vnímavá, citlivá, vycíti, čo si človek myslí alebo cíti. Vodcovská úloha jej nevyhovuje. Tichá, skromná, analytická, spoľahlivá, zodpovedná, charakterná. Má výborné predpoklady k štúdiu – informácie saje ako špongia. Má vysokú pojmovú predstavivosť, je spoločenská.
izak2.jpg (7169 bytes) izak.jpg (1075 bytes)

 

Škorpión, narodený v druhej dekáde v znamení Slnka, má v jednom klepietku ľahkomyseľnosť, emocionálnosť, v druhom umelecký talent a spoločenskosť. Citlivý, ústupčivý, samostatný, výkonný a bystrý s vodcovskými schopnosťami. Myseľ má zamestnanú vysokými cieľmi. Má vysokú hladinu energie, občas býva nadmieru činorodý. Veci a udalosti posudzuje rozumom, mal by sa naučiť rozumieť svojej intuícii, aby neposudzoval veci jednostranne. Často rozrobí viac vecí naraz.
joscak2.jpg (9398 bytes) joscak.jpg (984 bytes)

Je obdarená nezávislou povahou a zvedavou mysľou. Získava ďaleko viac svojím vlastným pričinením než pomocou druhých. Má výrazné vodcovské kvality. Neznáša obmedzenia a nemá rada, keď jej niekto hovorí, čo a ako má robiť. Dostala do daru podnikavosť, aktivitu a veľkú húževnatosť. Je to nadšenec, ktorý do všetkého vkladá maximum a nikdy z ničoho nezľaví. Spoločenský tvor, ktorý čerpá energiu zo spoločnosti druhých a ľahko nadväzuje kontakty.
kopac2.jpg (7129 bytes) beller.jpg (1137 bytes)

 

 

Citlivá, samostatná, výkonná, bystrá, priama. Rodený vodca. Má pozorovacie a analytické schopnosti a potrebu vyskúšať si v živote všetko sama. Manuálna a myšlienková pohotovosť a obratnosť. Nepotrpí si na disciplínu. Podnikavá a aktívna, húževnatá, často vidí len svoju “pravdu”. Pri usmernení vysokej emocionálnej energie môže dosiahnuť čokoľvek. Má magnetický vplyv na ľudí. Ak nájde niečo, v čo uverí, dokáže prekonať všetko. Ľahko nadväzuje kontakty, je spoločenská. Má prenikavé analytické myslenie a výbornú schopnosť triedenia vedomostí a poznatkov.
mlyn2.jpg (7454 bytes) ilavska.jpg (1120 bytes)

 

Táto dáma dostala do vienka múdrosť a zodpovednosť. Má pevnú povahu, je citlivá. Kľúčové slová pre jej životnú púť sú: humanitárne povinnosti, veľkorysosť. Má schopnosť skôr intuitívne zbierať vedomosti, vidieť ďaleko dopredu a ísť za svojimi ideálmi s veľkou emocionálnou silou a odvahou. Má veľké šťastie, lebo veľmi dobre chápe druhých aj život vôbec. Má rozvinuté logické myslenie. V tomto roku pozor na prepracovanosť. Treba myslieť na to, že práca nie je zajac – neutečie.

 

Všimli ste si, že medzi nimi chýba baran a býk? A že vôbec takí nie sú, ako ste si o nich prečítali? Je to možné, tak ako je možné všeličo iné, bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Veru, sú veci medzi nebom a zemou… Nemyslím lietadlá.

Vaša Egy

Share: