Päť rokov po…

After five years, extraordinary ...

krst.jpg (18331 bytes)

V roku 2001 vzišlo z dielne Centra VTI SR prvé číslo časopisu ITlib. Jeho predchodcovia – Metodický spravodaj (vydávala ho SlTK od roku 1960), neskôr (od roku 1968) Spravodajca SlTK a od roku 1997 Bulletin Centra VTI SR – boli predovšetkým časopismi lokálneho charakteru a významu. V roku 2001 však prišli kolegovia z CVTI SR s radikálnou zmenou celkovej koncepcie časopisu, ktorý mal hneď od začiatku ambície stať sa celoslovenským odborným časopisom pre knižničných a informačných pracovníkov. Jeho prvoradým cieľom a zámerom bolo pomôcť slovenskej knihovníckej pospolitosti nájsť si svoje miesto v informačnej spoločnosti a ľahšie sa zorientovať v labyrinte informačných technológií. Termín informačná spoločnosť je síce v našich podmienkach príliš silný, o plnohodnotnom členstve v globálnej informačnej spoločnosti ani nehovoriac, ale to už je o inom.

 
2. apríla 2001 počas konania medzinárodného informatického sympózia Infos v Starej Lesnej sme nový časopis krstili. Napriek tomu, že začiatok apríla sa všeobecne považuje za nie príliš seriózny dátum a evokuje skôr náladu na žarty, v tomto prípade sa to nepotvrdilo. O tom, že si z nás nikto nevystrelil, svedčí i fakt, že sa mu päť rokov darí reagovať na nové trendy a prinášať kvalitné príspevky.

Časopis dostal pri krste do vienka dvanásť želaní: múdrosť, obľúbenosť, kvalitné autorské zázemie, mladých, erudovaných a disciplinovaných autorov, stabilných reklamných partnerov, stále sa rozširujúce čitateľské zázemie, príťažlivý design, šikovných redaktorov, podporu vedenia CVTI SR, dostatok financií a zaradenie do renomovaných elektronických databáz. (Pozri bližšie: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib012/krst.htm.)

Počas tých piatich rokov sme pozorne sledovali, ako sa mu darí tieto želania a predsavzatia napĺňať. Teší nás a sme pyšní na to, že dieťa je životaschopné a že sa mu darí dobre. Vďaka starostlivosti rodičov a širokého príbuzenstva sa podarilo “detské choroby” pomerne rýchlo prekonať. Vždy je však šanca na zlepšenie a zdokonalenie.

Postupne si získaval pevné miesto medzi slovenskými a českými odbornými periodikami, stal sa naším renomovaným a uznávaným spoločníkom.

Spoľahlivo nás viedol i vedie labyrintom informačných technológií. Rovnako sa mu darí približovať svet informačných technológií tak, aby prinášal úžitok knižniciam a informačným strediskám, ich pracovníkom a v konečnom dôsledku i používateľom, o čom svedčí i jeho čitateľské zázemie či ohlasy na jednotlivé príspevky.

Na jeho stránkach sme mali možnosť stretnúť sa s problematikou elektronických informačných zdrojov, elektronickej komunikácie, otvoreného elektronického priestoru, elektronických knižničných a informačných služieb, digitalizácie, vzdelávania, spolupráce, bezpečnosti v knižniciach, automatizovaných knižnično-informačných systémov, rozvojových projektov, profesie knihovníka, riadenia a rozvoja knižníc, čo sú témy zaujímavé a príťažlivé.

Darí sa mu tiež vytvárať priestor na výmenu skúseností, odovzdávanie znalostí, vzájomnú pomoc, spoluprácu a riešenie problémov, ktoré nás ťažia, a tak držať krok s vývojom v oblasti informačných technológií.

Darí sa mu skĺbiť múdrosť s obľúbenosťou. S “IT-čkom” síce k zubárovi nechodíme, ale všeobecne platí: kto nečíta ITlib, nie je in. Spolu so svojím mladším bratom – portálom pre knižničnú teóriu a prax InfoLibom – sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce. Len na margo poznamenávam, že okolo oboch “libov” (aj IT aj Info) sa točia takmer rovnakí ľudia.

Horšie je to s mladými autormi, ale to nie je len problém samotného časopisu.

S disciplínou autorov je to tiež rôzne, no ale ruku na srdce – všetci sme len ľudia a niekedy sa proste nedarí. Len na zaradenie do renomovaných elektronických databáz si musíme ešte počkať.

Časopis má príťažlivý názov, príťažlivý design, kvalitný obsah – to som, prosím, kúpila od jedného mladého “technokrata”, ktorý nemá vo zvyku pochlebovať, a už vôbec nie knihovníkom.

“IT-ečko” je prístupné i elektronicky. Nemá síce vlastnú doménu (čo je škoda), ale na webovej stránke Centra VTI SR sa k nemu možno dopracovať. Človek neznalý pomerov, hlavne tí mladší, ktorí menej pamätajú a nemusia nevyhnutne poznať vydavateľa, ho však určite na stránke Centra VTI SR nebudú hľadať. Už vidím to sklamanie, najmä u mladších kolegov, že sa k nášmu “IT-čku” priamo nedopracovali. Na mieste je ale otázka: aký mladý a ešte aj knihovník či informatik? Veď to je v našej branži v našich pomeroch rarita. Veď ich treba lupou hľadať. A my ostatní si hádam pri tom hľadaní už nejako pomôžeme, veď na vyhľadávanie by sme mali byť odborníci.

Má kvalitné vydavateľské a redaktorské zázemie. Od svojho vzniku nezmenil vydavateľa, redakčná rada podáva stabilné výkony. Napriek zložitým externým podmienkam sme prežili päť rokov bez väčších otrasov, škandálov a privatizačných snáh. Určite mi dáte všetci za pravdu, že ľudia okolo “IT-čka” robili a robia aj nemožné, aby očakávania a želania čitateľov naplnili.

Redakčná rada pracuje od vzniku časopisu len s minimálnymi personálnymi zmenami. Hoci v našej dobe, keď zmena je život, kedy sa s väčším či menším úspechom učíme riadeniu zmien, by tento fakt bolo možné považovať za istú stagnáciu, v knihovníckej obci a v tomto konkrétnom prípade to možno považovať skôr za strategickú výhodu. Najčastejšie zmeny sme zaznamenali na poste vedúceho redaktora, kde sa vystriedali Marta Ehnová, Judita Kopáčiková a Mária Žitňanská. Na “zaslúžený odpočinok” odišli Marta Ehnová a Marcela Horváthová, redakčnú radu na vlastnú žiadosť opustili Lýdia Sedláčková, ktorú nahradil Alojz Androvič a Jela Steinerová.
V roku 2005 sa “virtuálnym” členom redakčnej rady stal Milan Gonda. Trojica výkonných redaktorov – Danka Birová, Mária Mlynáriková a Karol Izakovič – je stabilná.

A čo hovoria o súčasnom zložení redakčnej rady hviezdy? (Pozri)

Máme vo svojich radoch zastúpeného opatrného, konzervatívneho vodnára – vizionára, všestranne nadaného, na zmeny vždy pripraveného strelca – misionára, rybu s imagináciou a inšpiráciou (hovorí sa, že úspech predstavuje 5 % inšpirácie a 95 % driny – tú odvedú ostatní), hyperaktívnych, neposedných blížencov, ktorí sa dokážu sústrediť na príliš veľa vecí naraz, raka – romantika, ktorý šikovne zaobchádza s financiami, leva, ktorý všetko zvládne a riadi dobre a rád (ale takých je tam viac), úžasné, výkonné, organizačne zdatné, spoľahlivé, skrátka dokonalé panny, umelecké, uvážlivé váhy so sklonom byť dobrými radcami a dobrými obchodníkmi, čarodejníka, stratéga a mimoriadne výkonného pracanta škorpióna.

Ak sa na zloženie redakčnej rady pozrieme podľa čínskeho zvieratníka – sú tam zastúpené myši, drak, opica – teda pozitívne znamenia zamerané na výkonnosť, ktoré všetky záležitosti riešia iniciatívne, aktívne zahajujú akcie a neohrozene sa hrnú vpred; byvol a had – najcieľavedomejšie a najstálejšie znamenia, plniace si poctivo svoje povinnosti, obetavých a horlivých bojovníkov, ktorí vedia premýšľať a systematicky plánovať; králiky a prasa – znamenia založené citovo, intuitívne s estetickými a umeleckými sklonmi, pružné a prispôsobivé, velebiace mierumilovné spolunažívanie, a kôň, ktorý podporuje medzi nimi všetkými vzájomné porozumenie a komunikáciu. Máme koňa poctivca, otvoreného, smelého, energického, ktorý svojou osobnosťou dokáže vyburcovať ostatných k činom.

Zloženie teda skutočne hviezdne. Pre úplnosť už chýbajú len “rohaté” znamenia: baran – tvrdohlavec, býk – pôžitkár a kozorožec – vševed.

A čo čaká “IT-čko” v najbližších rokoch? Pomôžme si astrológiou, astropsychológiou, numerológiou či metódou I-ťing. V roku 2006 máme pred sebou podľa čínskeho zvieratníka rok ohnivého psa s vládou bojovného Marsa. Pes je čestný, spravodlivý, presný, poriadkumilovný a dôveruje sám sebe. Mali by sme si z neho vziať príklad. Dariť sa bude energickým ľuďom, ktorí sa neboja rizika – čiže všeobecná predpoveď je pre “IT-čko” priaznivá.

Na predpovedanie jeho odborného smerovania v roku 2006 netreba veľké veštecké schopnosti. Tematické zameranie na problematiku prezentácie knižníc na internete, e-zdroje v knižniciach a knižnice v pozícii vydavateľa sľubuje zaujímavé čítanie.

Hviezdy ďalej hovoria, že napriek tomu, že nás čaká rok volieb, bude to pre ITlib rok pomerne stabilný, najmä pokiaľ ide o vydavateľa. Tu k zmenám nedôjde, a tiež zloženie a fungovanie redakčnej rady vidím ako stabilné. Ak poznáte v našich kruhoch niekoho, komu sa chce z číreho altruizmu robiť niečo navyše, sem s ním!

Finančné možnosti sa výrazne nezlepšia. A že by došlo k pozitívnej zmene finančných podmienok (mám na mysli napr. zníženie DPH pre knihy a časopisy), toho sa tiež nemusíme obávať. Myslím si, že ani výmena vlády po voľbách nesľubuje výrazné zlepšenie. Zabudnime teda na finančné úspechy a zisky – a to je predpoveď dlhodobá. Niet totiž nádeje na zlepšenie finančnej mizérie, takej celé roky typickej pre slovenské knihovníctvo.

Rapídneho zvýšenia ceny časopisu sa tiež netreba obávať. Nevezmeme si predsa na triko ohrozenie akvizičnej politiky knižníc.

Niet pochýb o tom, že na nás v roku 2006 čaká nielen veľa prekážok, ktoré budeme musieť zdolať, ale určite i veľa úspechov, ktoré po ich zdolaní budú nasledovať. Želám teda časopisu, jeho redakčnej rade, prispievateľom i čitateľom, skrátka nám všetkým, aby sme sa spoločne dokázali na problémy pozrieť s odstupom a nadhľadom, usmiať sa nad každým vážnym príbehom nášho profesionálneho života, aby sme na konci roku 2006 a tiež v rokoch ďalších boli prinajmenšom tak dobre naladení ako, predpokladám, budeme pri prečítaní tohto mimoriadneho čísla.

Za všetkých, ktorí sa počas piatich rokov podieľali na tvorbe “IT-čka”, mu do budúcnosti želám čo najpríjemnejšiu cestu k úspechu.

Share: