Issue 3/2014

Events

Medzinárodná konferencia CRIS 2014

V dňoch 13.–15. mája 2014 sa pod patronátom európskej organizácie pre medzinárodné výskumné informácie EuroCRIS uskutočnila v Ríme už 12. medzinárodná konferencia CRIS2014 zameraná...

Events

Konferencia LIBER 2014

Každoročne konaná konferencia LIBER patrí medzi najdôležitejšie miesta na stretnutie profesionálov z vedeckých knižníc a je už viac ako 40 rokov jednou z významných aktivít...

Interview

V službách regionálneho spolku ... Rozhovor s Danielou Tóthovou

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) je jedným z dvoch profesijných knihovníckych združení na  Slovensku. Okrem celoslovenského pôsobenia má SSKK aj osem krajských...

Surveys

Digitálna priepasť medzi generáciami je stále hlboká (tlačová správa)

Inštitút pre verejné otázky (IVO) predstavil v Bratislave výsledky projektu Digitálna priepasť v generačnej optike ako ďalšie pokračovanie reflexie aktuálnych vývojových trendov a...

Managment and Marketing

Potřebují veřejné knihovny marketingovou koncepci?

Aneb metodika tvorby marketingové koncepce pro prostředí veřejných knihoven Článek je v pěti krocích zaměřený na metodiku tvorby marketingové koncepce pro prostředí veřejných...

Library information services

Medzi share economy a digitálnou čitateľskou gramotnosťou

* Nemeckú prednášku Inky Jessen pod názvom Zwischen Share Economy und digitaler Lesekompetenz, ktorá odznela dňa 6. 5.2014 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, preložila so súhlasom autorky...

Library information services

Poznanie v digitálnej ére...

*Nemeckú prednášku Dr. Klausa Ceynowu pod názvom Wissen im digitalen Zeitalter – mobil, augmented, personalisiert, gesture-based, ktorá odznela dňa 6. 5. 2014 v Univerzitnej knižnici v...

Events

Konferencia EMWA 2014

Májové stretnutie odborníkov na písanie medicínskych textov – 38. konferencia EMWA (European Medical Writers Association) – sa konalo v Budapešti. EMWA1 bola založená v roku 1989 malou...

Library information services

Služby Knihovny AV ČR v oblasti zveřejnění vědeckých publikací (nejen) pro ústavy AV ČR

Knihovna Akademie věd České republiky je pověřena od roku 1994 koordinací sběru dat a správou záznamů o výsledcích základního výzkumu, které vznikají na 54 pracovištích...

Information Systems

Daty řízený proces vzdělávání

Úvod Vztah mezi informační vědou a pedagogikou není zdaleka jednoznačný a obě vědecké disciplíny od sebe není možné snadno oddělit. Informační vzdělávání, které se v...

Speech

Vedecká komunikácia vo svete zmien

  Veda sa najčastejšie charakterizuje ako proces i výsledok systematického skúmania sveta. Tento proces môže byť viac či menej organizovaný a inštitucionalizovaný a jeho súčasťou...

Main Articles

Informační chování studentů a zaměstnanců 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kvantitativní výzkum provedený na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze zjišťoval jednotlivé složky informačního chování studentů a zaměstnanců fakulty, popř....

Main Articles

Medzinárodná spolupráca vo vede

Vedecký výskum je veľmi dynamický nielen čo sa týka obsahu, ale aj v šírky a hĺbky výskumného záberu, a navyše čoraz častejšie sú prekračované hranice vedných odborov a tiež...

Advertisement

Emerald Group Publishing Limited

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

Multidata 1