Issue 2012/

Introducing

EBSCO eBooks

...

Introducing

Moderná platforma pre elektronické knihy - ebray

Spoločnosť ebrary začala ako jedna z prvých agregovať elektronické knihy od významných svetových vydavateľstiev už v roku 1999. Postupne rástla a drží sa medzi poprednými...

Introducing

Kniha INAK - knihy, z ktorých nespustíte uši

Na Slovensku zatiaľ málo známe, avšak vo svete obľúbené knihy na počúvanie – audioknihy, spríjemňujú voľný čas deťom aj dospelým. Na výber je množstvo takýchto kníh – od...

Interview

Rozhovor s...

V predchádzajúcom čísle časopisu  ITlib. Informačné technológie a knižnice (2/2012) sme v rubrike INTERNET priniesli informácie o výsledkoch prestížnej súťaže hodnotiacej webovú...

Infomix

13. ročník konferncie pamäťových inštitúcií

Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov ČR (SKIP) spoločne s Národným archívom   a Národnou knižnicou ČR pripravujú na 28. – 29. november v poradí už 13. ročník...

Infomix

Šikovný portál e-kníh

E-knihy sú v súčasnosti dynamicky sa rozvíjajúcim fenoménom. Preto nie je jednoduché zorientovať sa vo svete e-kníh a rôznych aktuálnych novinkách v tejto oblasti. Kabinet informačných...

Infomix

Elektronická encyklopédia a európske prvenstvo

Tradície, ľudová kultúra a predovšetkým časť kultúrneho dedičstva. Tieto pojmy sú základom zaujímavého a hodnotného projektu Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry,...

Infomix

Firmy v sociálních sítich - konferencia o možnostiach sociálních sietí

Sociálne siete nie sú dnes len súčasťou súkromného života, v rámci udržiavania vzájomných vzťahov. Čoraz viac sa ich potenciál začína využívať ako súčasť firemného marketingu...

Infomix

Inovatívne myšlienky majú svoju cenu

Nové myšlienky, podpora výskumu a prezentácia vedeckej práce. Tieto prívlastky možno prisúdiť podujatiu Open House Event, ktoré sa konalo 12. 6. 2012 v priestoroch Centra...

Infomix

CVTI SR prezentuje mladý vedecký potenciál

19. júla 2012 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutočnil Letný špeciál Vedy v Centre, ktorý Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti...

From events

Prečo práve e-knihy?

Túto otázku si položil Mgr. Ladislav Svršek zo spoločnosti Albertina icome Bratislava, s. r. o.,  na rovnomennom seminári, ktorý sa uskutočnil 25. júna 2012 v Univerzitnej...

From events

12. ročník konference Libraries in the Digital Age (LIDA 2012)

Letošní rok se konal již 12. ročník mezinárodní konference Libraries in the Digital Age (LIDA 2012). Konferenci pořádala University of Zadar v Chorvatsku a na sestavení programu se...

Internet

Představení projektu Citace.com a jeho aktivit

Historie projektu Zeptáme-li se studentů, jaká činnost je pro ně při psaní odborného textu nejobávanější, často zazní slovo citace. Studenti mnohdy nedokážou vybrat správný...

Internet

Firmy v sociálních sítich

Sociální sítě tvoří páteř komunikace internetové populace. Zpravodajské servery implementovaly prvky sociálních sítí do svých článků. Velice často najdete místo klasických...

Internet

Ako sa akademické knižnice prezentujú na webe?

O propagácii a zviditeľňovaní knižníc rôznymi prostriedkami sa píše veľa, najmä v období celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Ako to už býva, tie...

Popularization of science

Od interaktívnej výstavy k virtuálnemu poznávaniu

Rozhovor s RNDr. Katarínou Teplanovou, PhD., autorkou projektu SCVV (Slovenské centrum vedy pre všetkých) a zakladateľkou SCHOLA LUDUS Čo je SCHOLA LUDUS? SCHOLA LUDUS je idea Komenského a...

Evaluation of Science

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ)

Východiská vzniku CREUČ Od reformy slovenského vysokého školstva v roku 2002 sa pre potreby financovania vysokých škôl (ďalej VŠ) začali zohľadňovať aj výsledky vývoja a výskumu. Za...

Research & Development

APVV bilancovala

  Dňa 18. júna 2012 sa v reprezentatívnych priestoroch historickej budovy NR SR uskutočnila výročná konferencia Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2011. Témami konferencie...

Technology transfer

Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV

Inovácie založené na transfere technológií predstavujú v súčasnosti dôležitý faktor konkurencieschopnosti spoločnosti. Na základe potreby koncepčne riešiť prenos poznatkov do praxe na...

Digitalization

OAIS: možnosti a limity aplikácie

Text vznikl v rámci práce v pracovní skupině pro dlouhodobou ochranu v projektu Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. V tomto textu se pokusíme ukázat, že existující různé...

E - books

České e-knihy a e-časopisy pro knihovny

České e-knihy pro knihovny v současné době nabízí platforma eReading. Na jaře 2012 Knihovna Celetná Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pilotně nakoupila několik e-knih pro...

E - books

Zvukové knihy a audioknihy v Mestkej knižnici v Bratislave

Úvod Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len Mestská knižnica) je verejnou univerzálnou knižnicou mesta Bratislavy. Poskytuje služby širokému vekovému spektru používateľov počnúc...

E - books

Elektronické knihy a časopisy pre nevidiacich

Predstavenie knižnice Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je špeciálnou knižnicou, ktorá pôsobí v oblasti šírenia informácií nevidiacim, slabozrakým a inak...

E - books

Elektronická kniha - nová forma alebo filozofia?

Elektronická kniha Odpoveď na otázku, čo je elektronická kniha (e-kniha), je v dnešnej odbornej literatúre už pomerne dosť rozpracovaná. Napr. Joan M. Reitz v ODLIS – Online Dictionary...

Electronic publishing

Dlhý chvost - od "hitov k nehitom"

Úvod – komunikácia a publikovanie Publikovanie predstavuje špecifickú podmnožinu komunikačných aktivít spoločnosti, ktorej cieľom je (masové) rozširovanie, zverejňovanie informácií....

Introducing

Dlouhodobá ochrana digitálního obsahu

Rosetta je nástrojem, který má institucím pomoci s plněním těchto úkolů. Jedná se o systém, který byl vyvinut ve spolupráci s vůdčí institucí tohoto oboru – Národní knihovnou...

Interview

Rozhovor s ... Martou Duškovou

      Ako absolventka knižnično-informačných  štúdií patríte k radu absolventov humanitných vied, ktorých uplatnenie sa na trhu práce nie je práve...

Infomix

Výstava „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s viacerými odbornými partnermi pripravilo v rámci implementácie národného projektu NITT SK – „Národná...

Infomix

Celoslovenská konferencia OPIS

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 10. mája 2012 konala celoslovenská konferencia Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Jej výsledkom okrem iného bolo      aj...

Infomix

"Horizon 2020" - cesta k open access?

Rámcový program „Horizon 2020“ je finančný nástroj EÚ na roky 2014 až 2020, pomocou ktorého chce podporiť rozvoj a rast pracovných príležitostí. Na toto obdobie počíta so sumou 80...

Infomix

Digitalizácia matrík židovských náboženských obcí v ČR

Národný archív ČR na svojej webovej stránke (www.nacr.cz) zverejnil informáciu o ukončení digitalizácie matrík židovských náboženských obcí uložených v Národnom archíve ČR. Ide o...

Infomix

Moderné databázy 2012 – Architektúra informačných systémov

Databázy, architektúra informačných systémov (IS) a najnovšie trendy   v tejto oblasti budú predmetom pripravovanej konferencie spoločnosti KOMIX, s. r. o., s názvom Moderní...

Infomix

Jubilejná konferencia „Knihovny současnosti“

Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a Ústřední knihovnická rada ČR pripravili na 11. – 13. septembra 2012 20. ročník konferencie Knihovny současnosti 2012.Jubilejný ročník sa bude niesť v...

Infomix

Nové odporúčanie EK o digitalizácii kultúrneho dedičstva

Dňa 27. októbra 2011 Európska komisia v Bruseli pod číslom K(2011) 7579 vydala svoje odporúčanie o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych...

Infomix

Cena INFORUM 2012 - "citovať je jednoduché"

Citované motto patrí portálu www.citace.com, ktorý sa na tohtoročnom 18. ročníku konferencie INFORUM 2012 v Prahe stal víťazom ocenenia Cena INFORUM 2012 za výrazný počin na poli...

Infomix

Biblioweb 2012 – ocenenie webovej prezentácie knižníc

Svaz knihovníků a informačných pracovníků ČR (SKIP) rozganizoval pod záštitou Asociácie krajov Českej republiky v poradí už 13. ročník súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice s...

Infomix

Návrh kľúčových tém z oblasti slovenského knihovníctva

V rámci prípravy návrhu Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 mali zástupcovia z radov odbornej kultúrnej verejnosti príležitosť stretnúť sa so súčasným ministrom...

Internet

TOP WebLib 2011

Hlavný cieľ súťaže – podporovať rozvoj a skvalitňovanie webových prezentácií a ohodnotiť snahu knižníc efektívne využívať  informačno-komunikačné technológie na...

Surveys

Fenomén zvaný sociálne siete

Do celoslovenského reprezentatívneho prieskumu bola zapojená vzorka v počte 1 135 respondentov vo veku viac ako 14 rokov. Cieľom spomínanej výskumnej aktivity bolo zistenie, do akej miery sú...

From events

Ekonomická kríza a knižnice

24. apríla 2012 sa v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici konal už 12. ročník odborného seminára s názvom “Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické...

From events

ANL+ ako bibliografia novej generácie

Univerzitná knižnica v Bratislave privítala na svojej pôde dňa 3. mája 2012 zástupcov z radov odbornej knihovníckej verejnosti. Dôvodom bol seminár s názvom ANL+ aneb článková...

From events

Medzinárodná konferencia PATLIB 2012

Tohtoročná medzinárodná konferencia PATLIB 2012, ktorú organizuje Európsky patentový úrad, sa konala 30. mája – 1. júna 2012 v najpriemyselnejšom meste Anglicka, Manchestri. Zúčastnilo...

From events

"Knowledge transfer study 2010 - 2012" - expertný workshop

Dňa 25. apríla 2012 sa v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva ČR v Prahe konal expertný workshop zameraný na problematiku transferu znalostí vytvorených na univerzitách a verejných...

IFLA

Satelitná konferencia IFLA

Na pôde fínskej Kuopio Academy of design, Savonia University of Applied Sciences, sa 9. – 10. augusta 2012 uskutoční satelitná konferencia IFLA 2012 s názvom Global policies, Imperatives and...

IFLA

Seriály na WLIC 2012 v Helsinkách

O necelé 2 mesiace (11. – 17. augusta 2012) sa hlavné mesto Fínska Helsinky stane dejiskom významného celosvetového odborného podujatia The World Library and Information Congress (WLIC)...

Projects

Realizácia nadnárodného projektu SEE Science na Slovensku

Nadnárodný projekt SEE Science – Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy[1] je zameraný na podporu rozvoja centier pre...

Projects

Národný projekt „Centrálny dátový archív“

Operačný program:                        Informatizácia spoločnosti – Prioritná os...

Projects

Národný projekt Digitálna audiovízia

Keď sa pre štrukturálne fondy v roku 2007 začalo nové programové obdobie, pričom realizácia projektov z nich financovaných môže trvať do konca roku 2015, jednou zo zásadných...

Projects

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia...

Popularization of science

Atlantis Science Center – Svet vedy a objavov na dosah

Život 21. storočia do značnej miery determinuje svet informačných technológií, ktorý sa vyvíja každým zlomkom sekundy. Využitím interaktívnej formy výučby sa rozhodli zakladatelia...

Science Communication

Vedeceké kolaboratóriá: technické aspekty

Vedecká kolaborácia – kolaboratórium V úvode príspevku je potrebné rozlíšiť často zamieňané pojmy spolupráca a kolaborácia. Dillenbourg a kol. (1995) rozlíšili pojmy tak, že...

Evaluation of Science

CRZP/APS - podporný nástroj na zvýšenie kvality výstupov vedeckej činnosti na VŠ

Rozoberať dnes na tomto mieste zoširoka problematiku plagiátorstva – t. j. neoprávneného preberania, resp. napodobovania výsledkov cudzej duševnej činnosti – nie je cieľom príspevku. S...

Evaluation of Science

Novinka vo WoS. Mozaika citačných indexov doplnená

Príspevok je voľným spracovaním informácií získaných na prednáškach a osobných rozhovorov s prednášajúcimi na seminároch Book Citation Index, Regional Journal Expansion & Criteria...

Research & Development

Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva

Ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva patria dnes medzi prioritné úlohy odborníkov a vedeckých pracovníkov Slovenska. Dlhodobo sa tejto problematike venujú aj pracovníci...

We invite you

CVTI SR - kancelária vydavateľstva Európskej únie Úradu pre vydávanie publíkácií Európskej únie

Centrum VTI SR (http://www.cvtisr.sk) podpísalo vv roku 1994 s vydavateľstvom Európskej únie (EÚ) Publications Office of the European Union (Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie,...

We invite you

Oficiálna stránka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti na Facebooku - Veda pre všetkých

Cieľom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) je približovanie aktuálnych tém z oblasti vedy a techniky širokej verejnosti. Okrem priamych komunikačných...

We invite you

Pozvánka na podujatie Veda v CENTRE

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pravidelne organizuje popularizačné podujatia venované vede a technike. Jedným...

Infomix

Svetový deň kníh a autorských práv a Svetový deň duševného vlastníctva

V kalendáriu významných aprílových dní sa nájdu i dva zaujímavé dátumy pre oblasť informačnej spoločnosti. V roku 1995 UNESCO vyhlásilo 23. apríl za Svetový deň kníh a autorských...

Infomix

Marec už nielen mesiac kníh

Marec sa už tradične spája s knihou, resp. je známy ako mesiac knihy. Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov Českej republiky však rozšíril túto asociáciu nielen o knihu, ale aj o...

Infomix

Výstava Duševné vlastníctvo a dizajn - križovatka talentov VŠVU v praxi

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci realizácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK usporiadalo v spolupráci...

Infomix

Archív internetového archívu

Denník NY Times publikoval príspevok o novej aktivite zakladateľa a prevádzkovateľa internetového archívu Brewstera Kahleho. Bývalý podnikateľ zo Silicon Valley, ktorý zarobil na predaji...

Infomix

Ocenený projekt antiplagiátorského systému

Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií bol ocenený na desiatom ročníku konferencie ITAPA 2011. Súťaž Cena ITAPA je určená...

From abroad

Prístupy k hodnoteniu vedeckovýskumnej činnosti na medzinárodnej a národnej úrovni

Úvod Preverovanie a hodnotenie výkonov a vedomostí študentov je prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Primárne slúži ako kontrolný mechanizmus na zistenie, do akej miery...

From seminars and conferences

Nové úlohy PATLIB centier - doplnkové služby

Informácia zo školenia účastníkov pilotného projektu, konaného vo Viedni 7. − 11. 11. 2011 V novembri 2011 v rámci pilotného projektu Preorientovanie činnosti stredísk patentových...

From seminars and conferences

EuroCRIS - alfa a omega vedeckých informácií

Na dobré jedlo treba recept a na výkonnú a fungujúcu ekonomiku treba znalosti. Ingrid Lieten1   Ako na znalosti o vede, aby boli užitočné? Metodiku zberu, spracovania, uchovávania a...

From seminars and conferences

Program Americké knižnice 2011

Výmenný program International Visitor Leadership Program, ktorý pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov (US Department of State), organizuje aj program pre knihovníkov...

From seminars and conferences

13. ročník medzinárodnej konferencie o sivej literatúre - Grey Literature 13

Sivá literatúra vo svete Po zániku medzinárodnej organizácie EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) a systému SIGLE (System for Information on Grey Literature) prebrala...

Introducing

Využitie modulu EPC KIS DAWINCI na publikačné, propagačné a iné PR aktivity CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) prešlo v posledných rokoch značnými zmenami, ktoré sa odrazili aj v publikovaní výsledkov činností jednotlivých pracovných kolektívov,...

Introducing

Digitalizačné pracovisko CVTI SR

Dňa 11. mája 2010 podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvoril v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pracovisko na digitalizáciu obsahu kníh,...

Introducing

Semináre, kurzy, vzdelávacie podujatia a rôzne iné aktivity pre širokú odbornú verejnosť aj pre zamestnancov CVTI SR

Úsek knižnično-informačnej činnosti CVTI SR pravidelne organizuje celý rad seminárov a ďalších vzdelávacích aktivít pre knižničných a informačných pracovníkov, pre širokú...

Introducing

Rešeršné služby Strediska patentových informácií PATLIB v CVTI SR

Patentové informácie, dokumenty a fondy sú niekoľko dekád neoddeliteľnou súčasťou portfólia dokumentov Centra vedecko-technických informácií SR, z ktorých sa poskytujú patentové...

Introducing

Nové akvizície pre používateľov CVTI SR v oblasti EIZ a printových publikácií

Už niekoľko rokov sa CVTI SR snaží pre svojich používateľov zabezpečovať kvalitné odborné domáce aj zahraničné e-zdroje, ktoré sú sprístupňované či už priamo v študovniach alebo...

Introducing

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej e-zdroje) je služba, ktorá umožňuje registrovaným používateľom CVTI SR ich využívanie nezávisle od prítomnosti v...

Introducing

Obohatenie bibliografických záznamov o digitalizované a plnotextové prvky a ich intergrácia do online katalógu v knižnici CVTI SR

CVTI SR ako špecializovaná vedecká knižnica na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied využíva na poskytovanie informačných a knižničných...

Introducing

Prvky OPACu nové generace v online katalógu knihovny CVTI SR

Mnohé výzkumy zaměřující se na uživatelské chování ukazují, že většina lidí začíná hledání informací k určitému tématu v internetových vyhledávačích, nejčastěji v...

Projects

Finančné riadenie projektov

Projekty z rôznych grantových zdrojov a programov na národnej i európskej úrovni sú vhodnou príležitosťou pre verejné inštitúcie získať mimorozpočtové finančné prostriedky a...

Projects

"SCHOLA LUDUS on-line"

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa v súčasnosti realizuje projekt SCHOLA LUDUS on-line (http://www.scholaludus.sk/new/index.php?go=SL_online) v rámci programu Agentúry na...

Projects

Slovensko-rakúsky projekt SMART>Net

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa koncom minulého roka zapojilo do prípravy cezhraničného slovensko-rakúskeho projektu SMART>Net s podnázvom Interregionálna sieť...

Projects

SEE Science, SEE future Veda v juhovýchodnej Európe, budúcnosť juhovýchodnej Európy

      Nadnárodný projekt pre región juhovýchodnej Európy SEE Science je akronym nadnárodného projektu „Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v...

Projects

Podpora výskumu a technologických aplikácií – projekt FORT

Od mája 2011 je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) zapojené do implementácie medzinárodného projektu s názvom FORT – Fostering Continuous Research and Technology...

Projects

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

Národný projekt CVTI SR v BratislaveOperačný program: Výskum a vývojProjekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvojaNenávratný finančný príspevok: 8 234 571,17 €Realizácia...

Projects

Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

Národný projekt CVTI SR v BratislaveOperačný program: Výskum a vývojProjekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvojaNenávratný finančný príspevok: 33 133 963,58 €Realizácia...

Projects

NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku

Národný projekt CVTI SR v BratislaveOperačný program: Výskum a vývojProjekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvojaNenávratný finančný príspevok: 19 881 676,23 €Realizácia...

CVTI SR (SCSTI)

Informačné technológie a ich vplyv na knižnice pod drobnohľadom už 11 rokov

Centrum vedecko-technických informácií SR vydáva vlastný časopis už od roku 1960. V priebehu rokov sa postupne vyprofiloval na celoslovenský odborný časopis pre knižničných a...

CVTI SR (SCSTI)

Spolupráca s Medzinárodným centrom vedecko-technických informácií

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je aktívne zapojené do činnosti rôznych medzinárodných sietí a iniciatív venujúcich sa informačnej podpore vedy aj posilneniu rozvoja...

CVTI SR (SCSTI)

Sivá literatúra – svet verzus my

Sivá literatúra vo svete Po zániku medzinárodnej organizácie EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) a systému SIGLE (System for Information on Grey Literature) prebrala...

CVTI SR (SCSTI)

Popularizácia otvára dvere k vede

Popularizácii vedy a techniky, čiže šíreniu vedomostí a poznatkov zrozumiteľným spôsobom, sa už niekoľko rokov venuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti1...

CVTI SR (SCSTI)

Národný systém podpory transferu technológií v SR (NSPTT)

V rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre transfer technológií v SR – NITT SK budujeme Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT). O tom, čo to...

CVTI SR (SCSTI)

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a príprava novelizácie Smernice MŠ SR č. 13/2008-R

Hlavným cieľom Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej CREPČ) je komplexná evidencia publikačnej činnosti vysokých škôl v SR v automatizovanej podobe. Jeho...

CVTI SR (SCSTI)

Systém SK CRIS – slovenská veda na dlani

Ciele prevádzky vedeckých portálov a informačných systémov, informačnej podpory vedy a výskumu všeobecne, resp. vedeckej komunikácie určujú európske i naše oficiálne dokumenty...

CVTI SR (SCSTI)

Informačná podpora vedy na Slovensku. Transformácia Centra vedecko-technických informácií SR

CVTI SR v minulosti a dnes Rozvoj Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tvorí historickú paralelu s rozvojom vedy a techniky na Slovensku – v jeho študovniach vyrástli celé...

Open access, open science

Minské odporúčanie na otvorený prístup k vedeckým informáciám

Minské odporúčanie na otvorený prístup k vedeckým informáciám (Závery expertnej skupiny pre otvorený prístup z krajín východnej a strednej Európy)    UNESCO a Národná...

Interview

Rozhovor s... Katarínou Krištofovou (SNK)

Slovenská národná knižnica v Martine ako národná knižnica má dlhoročnú tradíciu a históriu. Takmer 190 rokov uchováva a sprístupňuje literárne bohatstvo slovenského národa. Jej...

Projects

Komunitárne programy na podporu výskumu a vývoja /Od 7. rámcového programu k Horizonu 2020

Komunitárne programy na podporu výskumu a vývoja Od 7. rámcovému programu k Horizontu 2020 Realizácia projektov zo európskych fondov môže fungovať aj bez administratívnych...

Projects

Národný projekt Digitálna galéria

Keď sa ma ľudia pýtajú, o čom je projekt Digitálna galéria, a ja im štandardne odpovedám, že je primárne o digitalizovaní zbierkových predmetov výtvarného umenia, reakcie sú rôzne....

Projects

Harmonizácia informačných systémov

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja                     ...

Infomix

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva Počas mesiaca september si aj slovenská verejnosť pripomína význam kultúrneho dedičstva prostredníctvom tzv. European Heritage Days  (EHD). ...

Library management and marketing

Řízení lidských zdrojů v knihovnách

Řízení lidských zdrojů v knihovnách Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. V období dopadů ekonomické krize potřeba...

Science

Systém informácií o vede SK CRIS na štartovacej čiare

Čím viac sa blíži okamih odovzdania nového systému do prevádzky, tým častejšie dostávame od súčasných i potenciálnych používateľov otázky. Sú zamerané hlavne na dve oblasti:...

Science

Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov 2012

Európska únia v roku 1989 po prvý krát vyhlásila súťaž pre mladých vedcov s úmyslom motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného...

Library management and marketing

Do knižnice 2 - Nakazení čítaním

Celoslovenská kampaň Do knižnice 2 – Nakazení čítaním vznikla na základe pozitívnych reakcií verejnosti – knihovníkov, učiteľov, detí i mladých ľudí na kampaň Do...

Library management and marketing

Tlačová agentúra knižníc – jednoduchá cesta džungľou informácií / Celoslovenský knižničný portál pre čitateľskú verejnosť

Prečo portál pre čitateľov? Nápad na verejný portál pre čitateľov a návštevníkov knižníc sa zrodil už dávno a absencia celoslovenského knižničného portálu pre čitateľskú...

Library management and marketing

Testování uživatelů v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Knihovna není žádný podnikatelský subjekt, což ovšem neznamená, že ji komerční chování a veškeré marketingové a managerské trendy mohou minout. Knihovny tohle vše potřebují....

Standards and standardization

Technická normalizácia – činnosť TK 69

Na Slovensku sú pojmy technický predpis a technická norma definované práve zákonom č. 264/1999 Z. z., a to v § 4 technický predpis, v § 5 technické normy, v § 6 tvorba, schvaľovanie a...

Bibliography

Problémy spracovania knižných typov dokumentov podľa typológie AACR2

Prvou základnou požiadavkou pri spracovaní bibliografického záznamu je správne určenie druhu dokumentu, aby bol vybraný správny štandard, podľa ktorého je potrebné spracovať...

School libraries

Podpore školského knihovníctva patrí mesiac október

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc Po prvýkrát Slovenská pedagogická knižnica prijala v roku 2005 odporúčanie...

IFLA

IFLA WLIC 2012

V dňoch 11. – 17. augusta 2012 bol  v Helsinkách organizovaný Svetový kongres knižníc. Tento rok prekvapil veľkým počtom účastníkov (4 000, z toho 1 000 z Fínska) zo 120 krajín....

Library information systems

Jednotný knižnično-informačný systém už aj v Žilinskom kraji

Aby mohli knižnice plniť svoje základné funkcie, kráčať s dobou a uspokojovať potreby všetkých čitateľov, musia nielen aktívne dopĺňať svoje fondy, ale i skvalitňovať svoje služby....

Barrier-free libraries

Knihovna bez bariér

Článok je skrátenou verziou príspevku KNIHOVNA PRO VŠECHNY aneb Kšaft odcházející matky Zlaty Houškové zo zborníka konferencie Knihovny současnosti 2012. Bezbariérovost knihovny lze...

Infomix

Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

Filmy, rozhlasové a televízne programy, audio- či videozáznamy. Patria ku kultúrnemu dedičstvu tak ako knižné dokumenty, výtvarné diela alebo historické pamiatky. Práve z tohto dôvodu sa...

Infomix

Noc výskumníkov

Vedci a veda všeobecne je stále v očiach verejnosti vnímaná ako niečo vzdialené reálnemu svetu a príliš upäté. „Búrať“ tieto mýty sa snažia aktivity pre popularizáciu vedy v...

From events

Brána k vedeckému poznaniu otvorená I. - IV.

Podujatie je organizované v rámci implementácie národného projektu NISPEZ1, realizovaného v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (VaV). Primárnym cieľom konferencie je pred odbornou...

From events

Jubileum oslávené odborným podujatím

Šesťdesiate výročie a ďalšie dôležité míľniky Od zriadenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene uplynulo už šesťdesiat rokov. ...

Introducing

Technológie pre uchovanie kultúrneho dedičstva

...

Introducing

Nová dimenze vyhledávaní ...

...

Side dish

Vianočný pozdrav

...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia, po oddychovom letnom období je ťažiskovou témou tohto čísla problematika elektronických kníh. V hlavných článkoch sa dozviete, že funkcionalita,...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia, nedávno sa Vám časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice predstavil v novom šate. Prostredníctvom prvého čísla roku 2012 ste sa zoznámili s aktivitami Centra...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia, dnešná doba je charakteristická svojím zrýchleným tempom vo všetkých oblastiach spoločenského života, ktorému výrazne napomáhajú informačné technológie. Z...

Speech

Prihovor

Vážení  čitatelia, aj posledný štvrťrok tohto roku bol bohatý na množstvo podujatí a noviniek. Knihovnícka legislatíva,  informačné zdroje,  knižničné zbierky,...

Main Articles

České e-knihy v roce 2012

Úvodem Před 100 lety se narodil Alan Turing, který ve svém článku On Computable Numbers (1937)1 stvořil model stroje schopného v logickém jazyce dát odpověď na jakoukoliv otázku a...

Main Articles

Odborné elektronické publikácie v prostredí knižníc. Funkcionalita, prínos, nové trendy

Kniha je jeden z najdôležitejších zdrojov informácií. Vynájdením písma, jeho zdokonaľovaním a teritoriálnym expandovaním sa ľudská civilizácia začala vyvíjať a nevídane...

Main Articles

Projekt Národní digitální knihovna - aktuální stav projektu

Národní digitální knihovna je souhrn aktivit, které provozuje Národní knihovna ČR spolu s Moravskou zemskou knihovnou a dalšími partnerskými institucemi směřující k digitalizaci a...

Main Articles

Situačná správa o národnom projekte SNK Digitálna knižnica a digitálny archív

Prostriedky projektu sa použijú na vybudovanie konzervačných kapacít priamo súvisiacich s digitalizáciou (čistenie, sterilizáciu, deacidifikáciu, depozity, logistiku a pod.) a ďalej na...

Main Articles

Slovenské knihovníctvo pod drobnohľadom

Vzhľadom na to, že konferencia KNIŽNCE 2012 bola komplexne zameraná na problematiku súčasného stavu slovenského knihovníctva a príspevky sú v plných textoch dostupné...

Main Articles

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 Knihovny pro EVROPU 2020

  Počátkem ledna 2012 schválila česká vláda Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven (Usn. vlády č. 28 z 11. 1. 2012)[1]....

Main Articles

Centrální portál českých knihoven

Již dnes nabízejí české knihovny kromě tištěných dokumentů svým uživatelům řadu databází, obsah digitálních knihoven a dalších informačních zdrojů. Tyto služby jsou však...

Advertisement

LANius s.r.o. 1

Advertisement

SVOP 1

Advertisement

SVOP 1

Advertisement

Eurobooks 1

Advertisement

Albertina icome Bratislava s.r.o.

Advertisement

Slovart g.t.g.

Advertisement

Multidata 1

Advertisement

Atos 1