Issue 2001/

From Slovakia

MARC 21 ako nový medzinárodný formát na tvorbu a výmenu informačných údajov v knižniciach

Súčasná situácia Na Slovensku sa v súčasnosti pri počítačovom spracovaní dokumentov používa niekoľko formátov. Najrozšírenejšie je používanie formátov na tvorbu bibliografických...

From Slovakia

Normalizácia v oblasti terminológie, dokumentácie a informácií

Do roku 1992 sa normy pre knižničnú a informačnú oblasť, teda pre oblasť informácií a dokumentácie, spracovávali v Odborovom normalizačnom pracovisku pre knihovníctvo, bibliografiu a...

From Slovakia

História automatizácie Slovenskej národnej knižnice v Martine (III.)

Situácia po roku 1989 síce otvorila nové možnosti, ale stav financovania knižníc sa nijako podstatne nezmenil. SNK si uvedomovala, že bude potrebné čo najrýchlejšie zabezpečiť prechod na...

From Slovakia

Využitie informačných technológií v pedagogickom procese na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave

V súvislosti s päťdesiatym výročím položenia základov vysokoškolského štúdia knihovníctva, respektíve knižničnej a informačnej vedy na Slovensku, sa o Katedre knižničnej a...

From Slovakia

50 rokov automatizácie knižničných procesov v Slovenskej lekárskej knižnici

Začiatkom 70. rokov prenikol i do Slovenskej lekárskej knižnice celosvetový rozmach automatizácie v oblasti spracúvania a poskytovania informácií. Roku 1972 vstúpila Slovenská lekárska...

From Slovakia

Komunikácia odborných informácií v plynárenstve

Pre plynárenstvo ako jeden zo strategických priemyslov na Slovensku je nevyhnutné neustále sledovať tok najnovších informácií. Informačné zdroje pritom predstavujú široký záber,...

From Slovakia

Informačné zdroje na internete môžu byť prínosom aj pre nevidiacich a slabozrakých ľudí

”Sila WWW je v jej univerzálnosti. Základným aspektom je dostupnosť pre každého, nehľadiac na jeho obmedzenia.” (Tim Berners-Lee, vynálezca WWW) Aby človek mohol využívať informácie,...

From Slovakia

Myš pre nevidiacich

V spoločnosti Vir-Touch z Izraela skonštruovali počítačovú myš, ktorej dotykové senzory nahrádzajú nevidiacim zrak a umožňujú rozoznávať niektoré geometrické tvary,...

From Slovakia

Kópie zahraničných dokumentov ľahko a rýchlo – systém JASON

JASON je služba typu document delivery, ktorej cieľom je objednávanie a rýchle dodanie kópie dokumentu namiesto originálu. Služby dodávania dokumentov sa môžu v zásade rozdeliť na...

From Slovakia

Webový katalóg CVTI SR v novom šate

Dobré správy vždy potešia. Tu je jedna z nich: v čase vyjdenia tohto článku bude čitateľov CVTI SR aj ostatných návštevníkov našej internetovej stránky, ktorí navštívia podstránku...

From Slovakia

Kam pošlem tú informáciu?

Toto by mala byť formulka sprevádzajúca každodenne nielen pracovníka v knižnici a informačnom stredisku zodpovedajúceho za ”vzťah s verejnosťou”, ako sa táto funkcia odborne nazýva,...

From Slovakia

Výpožičky v Slovenskej lekárskej knižnici elektronickou cestou

V roku 1992 firma Cosmotron darovala Slovenskej lekárskej knižnici (SlLK) dva moduly knižnično-informačného sieťového systému – modul Katalóg/Rešeršovanie a modul Výpožičky. Dnes...

From Slovakia

CS ONLINE 2001

Už 14. ročník medzinárodnej konferencie CS ONLINE sa konal 5. – 8. novembra 2001 v Starej Lesnej. Hlavní organizátori a partneri konferencie boli Slovnaft, a. s., a Nextra, s. r. o., hlavní...

From abroad

Z39.50 – protokol z minulého století

V úvodu příspěvku je nutné věnovat několik slov jeho názvu, který byl ukraden ve víře, že skutečný autor se nepohorší nad touto ignorací autorských práv. Pochopitelně jde o...

From abroad

Európske vedecké knižnice sa (konečne) stretli v Londýne

(30. výročie konferencie asociácie LIBER, Londýn, 3. – 7. Júna 2001) Po dlhých rokoch očakávaní a prísľubov sa členské knižnice asociácie združujúcej európske vedecké knižnice...

From Slovakia

Elektronická komunikace na knihovnické konferenci v Seči

Stalo se již pravidlem, že do školicího střediska v Seči u Chrudimi přijíždějí každoročně více než tři stovky knihovníků z českých veřejných i odborných knihoven. Během...

From Slovakia

Selekčný jazyk predmetových hesiel a elektronická komunikácia

Niekomu sa môže zdať uvedený nadpis trochu ”pritiahnutý za vlasy”. Avšak dve podujatia, ktorých som sa tohto roku zúčastnila, riešili práve problém elektronickej komunikácie...

From Slovakia

Mobilní přístup ke knihovnám

Osudem řady nových technologií, včetně WAP (Wireless Application Protocol), bývá velmi často nedůvěra veřejnosti, která pramení z více čí méně opodstatněných výhrad k vlastním...

From Slovakia

Môže byť WAP prínosom pre české knižnice?

Technológia WAP (Wireless Application Protocol) predstavuje popri klasickom počítači ďalší spôsob práce s internetom. Touto cestou knižnice poskytujú základné informácie o službách,...

Step by Step

Elektronická komunikácia a jej formy

Elektronická komunikácia je v dejinách významných objavov ľudstva nezrelým mláďaťom. Čím sa všetko vlastne začalo? Azda vynálezom telegrafu a telefónu? Prenosom obrazu na diaľku?...

Step by Step

Etiketa v elektronickej komunikácii

(Netiketa = sieťová etiketa) Dnes je už pre väčšinu z nás samozrejmosťou, že denne sadáme za počítač a prostredníctvom neho komunikujeme nielen v rámci vlastnej organizácie, ale...

Step by Step

Mikroskúsenosti s vybavovaním MVS prostredníctvom e-mailu

Medziknižničná výpožičná služba má tým väčší úspech, čím je rýchlejšia. Na tom sa asi všetci zhodneme. Takže keď sa našej knižnici začiatkom tohto roka podarilo získať...

From foreign literature

Vývoj komunikačných formátov kanadského MARC-u: odCAN/MARC k MARC 21 – Kanadská národná knižnica

Generálny administrátor Kanadskej národnej knižnice (BNC) vytvoril roku 1972 Pracovnú skupinu pre MARC ”s cieľom preštudovať vlastnosti komunikačného formátu strojom čitateľných...

From foreign literature

Ekonomická a intelektuálna hodnota v jestvujúcich a nových paradigmách elektronickej vedeckej komunikácie

V stredoveku boli mnísi kustódmi poznatkov a kláštory miestami vyučovania a štúdia. Zásadnú zmenu spôsobil až príchod Gutenberga a jeho vynález tlače. Vznikali a rozvíjali sa...

Infomix

Infomix

Videoprenos z konferencie INFORUM 2001 Tohtoročná konferencia INFORUM 2001 v Prahe dostala nový rozmer. Prvýkrát v histórii sa záujemci tešili zo živého vysielania zo zasadaní...

Introducing

Vyhľadávanie na báze inteligentných agentov

S dynamicky sa vyvíjajúcim internetom a hlavne prostredím WWW (World Wide Web) sú používatelia hľadajúci relevantné informácie konfrontovaní s čoraz väčším počtom informačných...

Introducing

Kníhkupectvo reálne či virtuálne?

Pre našinca je otázka prístupu k tlačeným informáciám zo zahraničia vždy naliehavá a nanajvýš dôležitá. Súvisí to akiste s vrodenou snahou vyrovnať sa s vonkajším prostredím,...

From Slovakia

Elektronické médiá a ich dostupnosť (SUWECO SK)

Gutenbergov objav tlačenej knihy v 15. storočí znamenal veľký skok pre šírenie poznatkov a vedomostí medzi národmi a národnosťami. Kniha sa postupne v priebehu dejín stávala pre človeka...

From Slovakia

Dva dni po... elektronická kniha

Predstavme si situáciu, že už je so všetkými detailmi vyriešený technický problém elektronickej knihy, elektronického papiera a elektronického atramentu tak, ako ho rozpracovala firma Rank...

From Slovakia

Dve zaujímavosti zo sveta kníh

Zariadenia na čítanie Prvým špecializovaným zariadením na čítanie kníh je Rocket eBook od firmy NuvoMedia. V Nemecku v polovici minulého roka ho bolo možné kúpiť za 675 DEM (14 900 Sk)....

From Slovakia

Elektronické seriály

Elektronický seriál možno definovať s pomocou definície seriálu a elektronickej publikácie ako seriálový dokument rozširovaný v strojovo čitateľnej forme. Môže byť v podobe: offline...

From Slovakia

Elektronické encyklopédie

V súčasnosti sme všetci svedkami toho, ako sa prostredie knižníc rapídne mení z prostredia, v ktorom sa poskytovali prevažne tlačené informácie, na prostredie hybridné, ktoré inkorporuje...

From Slovakia

Slovníky: tradičné verzus elektronické?

Elektronický dokument sa v poslednom období stal tradičnému tlačenému dokumentu silnou konkurenciou. Niektorí organizátori konferencií vydávajú zborníky výlučne v elektronickej podobe,...

From Slovakia

Revolučný systém výroby zvukových kníh pre nevidiacich

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči patrí medzi prvých realizátorov medzinárodného projektu DAISY. DAISY – Digital Audiobased Information System (Číslicový...

From Slovakia

CD-ROM medzi veľkokapacitnými nosičmi dát

Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo sa väčšina odborných databáz distribuuje práve na CD-ROM nosiči? A prečo už tak dlho napriek neustálemu vývoju? Možno vám zopár nasledujúcich...

From Slovakia

História automatizácie v Slovenskej národnej knižnici v Martine II.

Projekt Automatizovaného systému Slovenskej národnej bibliografie napriek obmedzeniam dostupných technických prostriedkov presvedčil o správnosti smerovania automatizácie v knižnici. Rozvoj...

From Slovakia

Ohlas na článok

”Uplynulo desaťročie, čo žiadna knižnica nevydala úplné tabuľky [MDT] niektorého vedného odboru (Slovenská lekárska knižnica nakoniec triedu 61 Medicína, na veľkú škodu,...

From abroad

XML na semináři v Liberci

Keďže problematika digitalizácie informačných zdrojov bola jednou z nosných tém seminára Automatizácia knižničných procesov v Liberci a samostatný blok prednášok bol venovaný...

From Slovakia

WebArchiv: Projekt zaměřený na českou národní bibliografii elektronických zdrojů

Exploze v elektronickém publikování, tj. zejména v tvorbě elektronických zdrojů přístupných v síti Internet, vyžaduje nový přístup ke zpracování, ochraně a zpřístupňování...

Infomix

Infomix

Centrum knižničných služieb Baden-Wůrttemberg CKS vzniklo v roku 1996 zlúčením Juhonemeckého združenia knižníc a Ústredného katalógu v Baden-Württembergu. Je to moderné zariadenie...

From foreign literature

Reálne a virtuálne knižnice v ére digitálnych komunikácií

Súčasný systém elektronických informačných komunikácií radikálne mení situáciu v oblasti zberu, uchovávania a spracovania údajov. Prudko sa rozvíjajúce technológie globálnych...

Introducing

Vydavateľstvo Enigma

Nitrianske vydavateľstvo Enigma existuje už 10 rokov a jeho knihy sú známe najmä medzi študentmi a učiteľmi všetkých typov škôl, ale i detskými čitateľmi. Od 1. januára 2000 sú...

Introducing

Čo nemáte v hlave, hľadajte v Lexicone 2000

(Lexicon 2000 – anglicko-český, česko-anglický veľký slovník a študijný slovník – slovenská verzia, výrobca: Lingea, www. lingea.cz) Poznáte ten krásny pocit, keď sa na niečo...

Introducing

FineReader – konverzia papierových dokumentov do elektronickej podoby

FineReader 5.0 je softvér pre OCR (optické rozpoznávanie znakov), ktorým sa text z papierového dokumentu prepíše do textového editora vášho počítača. Jednoducho ”prenesiete” pomocou...

Introducing

NUPSESO

Akciová spoločnosť NUPSESO so sídlom v Nitre pôsobí na Slovensku od roku 1990. Za to obdobie si vybudovala dobré meno za poskytnuté služby v oblasti digitalizácie dokumentov a tvorbe...

From Slovakia

60 rokov SNK v Martine

Slovenská národná knižnica v Martine oslávila v dňoch 22. – 24. mája 60. výročie svojho vzniku. Je to vždy príležitosť obzrieť sa späť, spomínať, hodnotiť. SNK prešla v...

From Slovakia

Klasifikačné systémy v súčasnosti a MDT

Tento článok by mohol byť pokojne zaradený do rubriky Zo zahraničia, pretože sa v ňom hovorí o problematike klasifikácie dokumentov a informácií ako takej s prihliadnutím na rôzne...

From Slovakia

Efektívny prieskum webu v Centre VTI SR

Náplňou práce oddelenia informačných služieb a referenčných systémov CVTI SR (ODIS) je spracovávanie informačných prieskumov z báz dát, jednak z vlastných fondov, ako i z fondov iných...

From Slovakia

Členstvo Slovenskej akadémie vied v konzorciách ScienceDirect a IDEAL

Začiatkom roku 2001 sa Slovenská akadémia vied /SAV/ stala členom dvoch konzorcií, ktoré zastrešujú prístup do plnotextových periodík vydávaných renomovanými vydavateľstvami Elsevier...

From Slovakia

Týždeň slovenských knižníc vo svetle moderných informačných technológií

“ Naši knihovníci, presnejšie, hádam, knihovníčky, si počas neho ( Týždňa slovenských knižníc – pozn. red.) stanovili skromný cieľ – zviditeľniť knižnice a propagovať...

From Slovakia

Krst nového časopisu aj so sudičkou

Čarovný prútik, splnené želania, sudičky – to všetko sú rozprávkové motívy, najvlastnejšie tajomnému svetu detí. Kto z nás dospelých však nemá v hĺbke srdca nejaké veľké...

From Slovakia

Zaznelo na INFOS-e 2001...

31. medzinárodné informatické sympózium sa konalo 2. – 5. apríla 2001 v Starej Lesnej a bolo venované problematike kultúrnej pamäti spoločnosti všeobecne – postaveniu, činnosti,...

From Slovakia

Automatizácia knižnično-informačných procesov v podmienkach Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne

Knižnice vo všeobecnosti patria medzi najnavštevovanejšie kultúrne zariadenia s dosahom na všetky vekové, profesijné a sociálne skupiny obyvateľstva. Oravská knižnica v Dolnom Kubíne ako...

From abroad

Automatizácia knižničných procesov (Seminár, Liberec 24. - 25. apríl 2001)

AKP – odborný seminár Automatizácia knižničných procesov je stálou odbornou akciou českej knižnično-informačnej scény, usporadúvanou v dvojročných intervaloch. Tohtoročný seminár...

From abroad

Inforum 2001: deň po

V piatok 1. júna 2001 bol Medzinárodný deň detí… Ale bol to aj prvý deň po skončení konferencie Inforum 2001. Sedel som spolu s ďalšími dvadsiatimi ôsmimi slovenskými účastníkmi v...

Infomix

Infomix

Slovensko a internet v roku 2001. Internet v živote, riadení a obchode organizácie (7. medzinárodná konferencia, 2. – 3. októbra 2001) Súčasnú spoločnosť môžeme charakterizovať aj ako...

From foreign literature

O čom to vlastne hovoril? (pán profesor Dincho Krastev na INFOS-e 2001)

Je to neuveriteľné, ale ešte stále sú medzi nami knihovníci (ale aj knihovníčky), ktorí nevedia perfektne anglicky. Organizátori tohtoročného INFOS-u sa k tomuto faktu postavili...

Introducing

Projekt DAWINCI a ASP služby (Pokročilá technológia na dosah ruky)

Technika a nové technológie vstúpili do života každého z nás. Prenikajú postupne aj do knižníc a prinášajú so sebou množstvo výhod, nových postupov a možností, ale aj mnoho otázok...

Introducing

JASPI

“Jednotný automatizovaný systém právnych informácií" (JASPI), navrhnutý a vytvorený Ministerstvom spravodlivosti SR, je budovaný ako otvorený nekomerčný systém s cieľom zaviesť...

From Slovakia

Vplyv informačných technológií na riadenie knižníc

Vplyv informačných technológií na riadenie knižníc je témou jedného z najaktuálnejších kurzov dištančného vzdelávania pracovníkov knižníc na Slovensku ProLIB – Professional...

From Slovakia

Ľudský faktor a automatizácia knižnice

Knižnice ako dôležitá súčasť národnej informačnej infraštruktúry zohrávajú svoju nezastupiteľnú úlohu v procese zabezpečovania prístupu k informáciám. V dnešnej informačnej...

From Slovakia

Niekoľko faktov o súčasnom internete alebo aký je internet v roku 2001

Internet a globálna informačná spoločnosť O tom, že internet úplne zmenil model komunikácie v spoločnosti, dnes už nikto nepochybuje. Internet vznikol pred vyše 30 rokmi ako projekt...

From Slovakia

WWW stránky slovenských knižníc

Vedecké knižnice 1 Na rozdiel od verejných knižníc, ktorých je na Slovensku približne 2 600, vedeckých knižníc máme presne dvanásť. Sú to: Slovenská národná knižnica v Martine,...

From Slovakia

Zaujímavé čísla z využívania databáz ProQuest

V Bulletine CVTI č. 4/2000 som v krátkej informácii zhodnotil výsledky celoslovenského trialu databáz ProQuest, ktorý bol k dispozícii počas troch mesiacov zdarma pre všetkých záujemcov....

From Slovakia

Koniec inverzie?

Rád by som poskytol niekoľko stručných poznámok na zamyslenie k článku Súbor autorít predmetových hesiel (Koniec inverzie?) (Bulletin CVTI SR 4/2000, s. 21 – 24). Uvedomujem si, že ide o...

From abroad

Informační technologie v českých knihovnách na přelomu tisíciletí

Úvod Na začátku roku 2001 je v České republice prostřednictvím knihoven každému čtenáři k disposici několik tisíc titulů časopisů v elektronické podobě: velké soubory EIFL a...

From abroad

Medzinárodná výstava Online Information 2000

Medzinárodná výstava Online Information 2000 spolu so sprievodnými akciami bezosporu reprezentuje vrcholné európske podujatie v oblasti online informačných technológií a služieb. Ako sa...

Infomix

Infomix

Týždeň slovenských knižníc V dňoch 26. marca až 1. apríla 2001 sa bude konať 2. ročníkTýždňa slovenských knižníc, ktorého mottom je Človek v knižnici. Garantom tejto...

From foreign literature

Elektronické knižnice vo Francúzsku

Elektronické knižnice, digitálne knižnice, kybernetické knižnice, virtuálne knižnice? Za priliehavú možno považovať definíciu formulovanú Britsh Library: “Ide o entitu vyplývajúcu z...

Speech

Elektronická komunikácia – nová istota?

Ak si odmyslíme slovko ”elektronická”, nosná téma (ozaj, prečo sa nepoužíva aj termín ”ušná” — alebo ”krčná” téma) tohto čísla ITlib komunikácia je teda viac ako...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Témou tohto čísla je jav veľmi efemérny – elektronický dokument. Dokument, ktorý vlastne nie je dokumentom, veď nie je ”v podobe hmotného predmetu”, čo je podľa...

Speech

VIP - s hranicami alebo bez...?

Prednedávnom som počul v českom rozhlase, že v susednom Poľsku (člen NATO a takmer člen EÚ) za posledný rok zaniklo asi desať percent verejných knižníc, čomu sa, napokon, vôbec...

Speech

Príhovor

Važení priatelia! Práve sa Vám dostáva do rúk prvé číslo nového časopisu Centra vedecko-technických informácií SR IT lib. Informačné technológie a knižnice, ktorý je...

Main Articles

Budúcnosť knižníc vo svete elektronickej komunikácie

Knižnice sa vždy chápali ako dôležitý článok rozvoja ľudskej spoločnosti. Po roku 2000 ich však čaká ešte väčšia integrácia jednak do sveta zbierkových inštitúcií a jednak – a...

Main Articles

Rozvoj sieťovej infraštruktúry – Projekt SANET II

Členské krajiny Európskej únie, ale aj asociované krajiny, ako napr. Slovenská republika, v rámci svojich finančných a infraštruktúrnych možností rozširujú priepustnosť svojich...

Main Articles

Elektronické informačné zdroje a knižnično-informačné systémy – aktuálne problémy a súvislosti

Problematike elektronických dokumentov sa nielen v zahraničnej, ale i našej odbornej literatúre v priebehu posledných rokov venovalo nemálo pozornosti. Je to oblasť, ktorá je v súvislosti s...

Main Articles

Organizácia a spracovanie elektronických zdrojov

Okamžitý prístup, možnosť modifikovania i preberania, nestálosť, zmena v čase, zmeny obsahu, formátu, miesta uloženia, obrovský nárast, rýchly zánik, často problematická odborná...

Main Articles

Programy elektronizácie knižníc na Slovensku - systémové kroky na ich realizáciu

O potrebe elektronizácie knižníc sa už dlhé roky vedú diskusie na rôznych úrovniach, ale v tomto období, keď už je na svete nový Knižničný zákon aj Stratégia rozvoja slovenského...

Main Articles

Vysoké školy, informačné technológie a knižnice

Autorka ako vynikajúca znalkyňa situácie a stavu knižníc v akademickom prostredí na Slovensku podrobne komentuje dva zásadné materiály prijaté na zasadaní vlády (Návrh opatrení na...

Main Articles

Informačné technológie – synapsy tretieho milénia

V príspevku autor uvažuje o význame informačnej technológie a jej možnom vplyve na globálny vývoj. Uvádzajú sa východiská príslušných vedných disciplín a pomocou...

Main Articles

Vplyv digitalizácie a internetu na štruktúru a funkcie knižníc

Autor v článku analyzuje zmeny v organizácii, štruktúre, rozsahu a kvalite služieb knižníc, ku ktorým dochádza v dôsledku globálnej digitalizácie a internetizácie, a poukazuje na...

Main Articles

Informatizácia slovenských knižníc z ekonomického a organizačného hľadiska

Autor článku v súvislosti s informatizáciou a zavádzaním komunikačných technológií kriticky analyzuje neúnosný stav multiplicity spracovania dokumentov u nás, čo stojí nemalé peniaze....

Advertisement

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

Ceiba