Issue 1/2005

Zo Slovenska

Kto si a odkiaľ prichádzaš?!

Úvod Len príďte, tešíme sa na vašu návštevu, sme tu pre vás! Niet azda väčšieho zadosťučinenia pre pracovníkov knižnice ako možnosť privítať čitateľa, opýtať sa ho, čo...

Zo Slovenska

Bezpečnostné riziká implementácie online katalógu na internet

(Úvod do problematiky internetovej bezpečnosti pre knižnice) Úvod Keď chceme uvažovať o bezpečnostných rizikách online katalógov, ktoré sú prístupné prostredníctvom internetu, musíme...

Zo Slovenska

Kde je Anboeter Cristi?

O tom, ako sa zbierkové poklady nenápadne a nevedno kam strácajú, a niekoľko myšlienok o ochrane historických knižných zbierok. Azda každému, kto sa aspoň v malej miere zaujímal o dejiny...

Zo Slovenska

Elektronická ochrana fondov v Slovenskej národnej knižnici

Každodennou úlohou knižníc je i ochrana svojich fondov pred úmyselným odcudzením. Keďže k najspoľahlivejšej ochrane pred krádežami patrí elektronická ochrana, čoraz väčší počet...

Zo Slovenska

Možnosti ochrany knižničných budov, pracovníkov a čitateľov

Som rada, že mám možnosť prezentovať činnosť nie tradičnú pre knihovnícku prácu, no veľmi potrebnú a aktuálnu. Každý z nás, kto pracuje denne v styku s ľuďmi, to môže len...

Zo Slovenska

Bezpečný (ideálny?) depozit

“Ideálnym” depozitom sa sotva môže pochváliť nejaká slovenská knižnica, hoci mnohé sa o to určite usilujú najmä v posledných rokoch, keď sa ochrane dokumentov venuje zvýšená...

Zo Slovenska

Ochrana osobných údajov

Do problematiky ochrany knižníc môžeme tiež zahrnúť oblasť ochrany osobných údajov. Právo na ochranu osobných údajov upravuje čl. 19 ods. 3 Ústavy SR, v ktorom sa hovorí, že každý...

Zo Slovenska

Je potrebná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v knižniciach?

Jedným zo základných práv, ktoré Ústava SR zabezpečuje všetkým občanom, je právo na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Konkrétnym výrazom tohto práva je náš právny poriadok,...

Zo zahraničia

Ochrana zbierok, budov a osôb vo Francúzskej národnej knižnici

Počas svojho trojmesačného študijného pobytu vo Francúzskej národnej knižnici som sa oboznámila i s problematikou ochrany zbierok, budov a osôb. Táto činnosť je však taká komplexná,...

Zo zahraničia

Piaty ročník konferencie Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004

Technologické možnosti elektronického sveta roztočili špirálu vízií a projektov a v konečnom dôsledku spôsobili zmenu informačnej paradigmy v spoločnosti. Tento fakt vo veľmi vydarenej...

Zo zahraničia

Zo zahraničnej literatúry

Ochrana pamiatok v prípade ozbrojeného konfliktu a krízových situácií Miedziński, Stefan – Niciński, Kazimierz: Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. In...

Krok za krokom

Preventívne opatrenia pri práci s počítačmi – pomôžu?!

Všetci tí, ktorí pracujú s počítačom skoro každý deň – takých je veľmi veľa a budú určite stále pribúdať, nám dajú určite za pravdu, že sedenie pri počítači sa na nich...

Krok za krokom

Ako na bezpečné dáta?

Informačné a komunikačné technológie sú v dnešnom modernom svete všadeprítomné. Počítače prenikajú do väčšiny odborov ľudskej činnosti a my sme nútení čoraz častejšie “žiť...

Krok za krokom

Vírusy a Slovenská lekárska knižnica

V Slovenskej lekárskej knižnici pracujem asi 3 roky. Za ten čas bolo treba formátovať veľa počítačov, vyskytlo sa množstvo vírusov. Dnes je problémov podstatne menej. Realizovali sa...

Krok za krokom

Na okraj bezpečnosti systémov Windows a Linux

Každý z nás si pri slove bezpečnosť vybaví niečo v zmysle potreby ochraňovať svoj majetok, o ktorý sa nechceme deliť s niekým iným. Preto si nechávame inštalovať bezpečnostné...

Krok za krokom

Kde a ako hľadať informácie o bezpečnosti

Zahraničné vydavateľstvá sprístupňujú viacero elektronických informačných zdrojov zameraných na: bezpečnosť z hľadiska ochrany osobných údajov, zabezpečenie informačných...

Infomix / Infomix

Infomix

SNK v Martine pripravuje novú koncepciu O príprave koncepcie národného programu komplexnej ochrany historických knižničných fondov na Slovensku sa dočítate v Bulletine SAK č. 1/2005....

Na inú tému

Obzretie sa za seminárom Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a percepcii textov

(14. decembra 2004, Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK, Bratislava) V názve uvedený seminár sme na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK zorganizovali na...

Zo Slovenska

Bezpečnostné riešenia Knižničného systému SR

Príznačnou vlastnosťou Knižničného systému SR je zabezpečiť maximálnu možnú dostupnosť systému s prakticky nulovým časom plánovaného alebo neplánovaného výpadku. Zároveň je...

Predstavujeme / Introducing

Bezpečnost informačních systémů v knihovnách – zkušenosti spol. SEFIRA

  S tím jak se zvyšují možnosti automatizovaných knihovních systémů (KS), roste využívání služeb v knihovnách a vzniká také nutnost řešit bezpečnost těchto systémů....

Predstavujeme / Introducing

Bezpečnosť v Advanced Rapid Library

Nová doba so sebou prináša nové problémy a, našťastie, aj nové spôsoby riešenia takto vzniknutých problémov. Ak voľakedy stačilo mať na zabezpečenie svojich informácií a dokladov...

Príhovor

Príhovor

  Kniha v hlavnej úlohe “On nezapálil chrám bohyne v Efeze, tak ako to urobil ten hlupák Hérostratos, aby sa dostal do novín a školských čítaniek.” Tak charakterizuje v úvode...

Hlavné články / Main Articles

Bezpečnosť v knižniciach

Článok sa zaoberá problematikou bezpečnosti v knižniciach, jej začlenenia v rámci knižničnej prevádzky. Patrí tu ochrana priestorov knižnice, jej zamestnancov i návštevníkov, ochrana...

Hlavné články / Main Articles

Riziko záplavy: knihovník medzi prevenciou a nápravou škôd. Skúsenosti z povodní v roku 1997 a 2002

V posledných rokoch museli kultúrne inštitúcie v Čechách čeliť nebezpečenstvu rozsiahlych záplav. Krízové riadenie ponúka riešenie takýchto katastrofických udalostí, overené...