Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

PROJEKT VIRTUÁLNE ŠTUDOVNE / PROJECT OF VIRTUAL STUDY ROOMS

Autor: Tomáš Fiala
Číslo: 2/2020 -
Rubrika: Projekty/Projects
Kľúčové slová: projekty, virtuálny priestor

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizovalo a prevádzkuje projekt Virtuálnych študovní. Projekt predstavuje službu digitálnej knižnice, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov a elektronických knižných dokumentov prostredníctvom dedikovaného virtuálneho klientskeho priestoru pre štúdium literatúry. Primárnym poslaním služby je zabezpečenie online sprístupňovania pre slovenskú sieť vedeckých knižníc, vysoké školy, vedeckovýskumné organizácie a vydavateľov vedeckých publikácií. V súčasnosti sa sprístupňuje v rámci pilotnej prevádzky približne 400 000 digitalizovaných strán študijnej a vedeckovýskumnej literatúry.


The Slovak Centre of Scientific Information (SCSI) is running a project of Virtual study rooms. The project is providing a digital library solution for simplified and instant access to digitized and natively-digital documents via a dedicated client-based study room. The aim of the service is to extend the convenience of online access to all kinds of scientific libraries, universities, scientific organizations and scientific publishers. SCSI already provides access to approximately 400 000 documents.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR