Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Politka vo vzťahu k e-knihám pre knižnice v Európe

 

 

(oficiálna výzva)

Politka vo vzťahu k e-knihám pre knižnice v Európe

 

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR