Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

MEMORY 2017 – spoločná reflexia hodnôt / MEMORY 2017

Autor: Eva Vašková
Číslo: 4/2017 - informačné prostredie
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: konferencia, kultúrne dedičstvo

Druhý ročník konferencie MEMORY 2017 opätovne ukázal, aký veľký je potenciál pamäťových a fondových inštitúcií. Tak, ako ho každý archív, múzeum či knižnica reprezentujú samostatne, tak sú so spoločne nastavenými hodnotami schopné dokázať
ešte viac. Veď práve podujatie MEMORY to je hľadanie synergie týchto inštitúcií.


MEMORY 2017

The second year of conference MEMORY 2017 repeatedly presented a large scale of potential of memory and fund institutions. It has each archive, museum or library, but through their common values are able to do even more. The conference MEMORY is looking for a synergy of this institutions.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR