Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Na „informačnom rybolove“ ... Konferencia INFORUM 2015

Autor: Eva Vašková
Číslo: 2/2015 - záverečné práce
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: podujatia, konferencia INFORUM

Aktuálny ročník konferencie INFORUM 2015 niesol podnázov – Zlatá rybka v informačných vodách. Aj naša redakcia sa tohto informačného rybolovu zúčastnila a stala sa dokonca i mediálnym partnerom konferencie. Čo sa nám podarilo na tomto významnom „informačnom rybolove nachytať“ alebo presnejšie zachytiť, prinášame vám v nasledujúcom článku.

Na „informačnom rybolove“ ... Konferencia INFORUM 2015

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR