Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2022 špeciál LBD ako nová kompetencia informačných špecialistov v kontexte znalostnej spoločnosti
2022 špeciál Hľadáte moderný knižničný systém? Skúste KIS KOHA
2022 špeciál Nový produkčný FabLab CVTI SR na Slovenskej technickej univerzite
2022 špeciál Technológie, humanita a kreativita v knižniciach Slovenska
2022 špeciál Etické problémy organizácie a reprezentácie poznania: najvýznamnejšie medzníky a výskumy
2022 špeciál Otvorený prístup a jeho vplyv na využívanie informačných zdrojov
2022 špeciál Zoznámenie s občianskou vedou
2022 1-2 O ZANGAŽOVANOSTI, SPOLUPRÁCI AJ PLÁNOCH S VÍTOM RICHTEROM
2022 1-2 Otevírání dat Národní knihovny ČR – současný stav a výhled do budoucna
2022 1-2 PerMonik jako nástroj pro evidenci periodik a jeho využití při průzkumu regionálních mutací Československého sportu v Severočeské vědecké knihovně