Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2021 1 - 2 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021
2021 1 - 2 Ocenenie najlepších knižníc v Českej republike za rok 2021
2021 1 - 2 Čím sme sa stali za dvadsať rokov?
2021 1 - 2 RÁKÓCZI THEMATIC DIGITAL ARCHIVE AT THE NATIONAL SZÉCHÉNYI LIBRARY
2021 1 - 2 POROVNANIE NÁSTROJOV VIZUÁLNEHO VYHĽADÁVANIA
2021 1 - 2 PROBLÉMY VYHĽADÁVANIA INFORMÁCIÍ V KONTEXTE SÚKROMIA
2021 1 - 2 LEOPOLDINA ONLINE – IN SITE DIGITAL CONTENT AGGREGATING SERVICE
2021 1 - 2 BUILDING TAXONOMIES ON THE BASE OF VOCABULARY IN REAL USE IN THE SYSTEM, LEOPOLDINA.PL USE CASE
2021 1 - 2 UČEBNICE VO FORMÁTE PDF – NOVINKA V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI
2021 1 - 2 PROBLÉMY INFODÉMIE V KONTEXTE PANDÉMIE COVID-19