Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2023 1- 2 SMARTLABY, UMELÁ INTELIGENCIA ČI VIDEOHRY – OHLIADNUTIE SA ZA KONFERENCIOU BIBLIOSFÉRY 2023
2023 1- 2 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ILIDE 2023 (NIELEN) O OTVORENEJ VEDE
2023 1- 2 IMPLEMENTACE IIIF PRESENTATION API BRÁNY PRO SYSTÉM KRAMERIUS
2023 1- 2 VYUŽITÍ APLIKACÍ BI V PRAXI INFORMAČNÍCH INSTITUCÍ
2022 3 - 4 NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA DESIGN INFORMAČNÍCH SLUŽEB MŮŽETE STUDOVAT ČISTĚ ONLINE
2023 1- 2 KOMPETENCIE PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
2023 1- 2 NACHÁDZAJÚ SA KNIŽNICE UŽ PRED BRÁNOU UMELEJ INTELIGENCIE? ODHODLAJÚ SA VSTÚPIŤ A VYUŽIŤ JEJ POTENCIÁL, ALEBO SA NECHAJÚ UMELOU INTELIGENCIOU POHLTIŤ?
2023 1- 2 KNIHOVNÍK VO SVETE DEZINFORMÁCIÍ – AKO SA ORIENTOVAŤ V ZLOŽITOM INFORMAČNOM SVETE
2023 1- 2 CONTENT DEVELOPMENT FOR TEACHING AND LEARNING IT IN A VIRTUAL 3D ENVIRONMENT
2023 1- 2 VÝVOJ TRENDOV VO VÝSKUMOCH INFORMAČNÉHO SPRÁVANIA ČLOVEKA