Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2023 špeciál SPOMIENKA NA PROFESORA ŠTEFANA KIMLIČKU – NEDOŽITÝCH 80 ROKOV VIZIONÁRA SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA
2023 špeciál LETNÁ ŠKOLA DIGITAL HUMANITIES NA OXFORDSKEJ UNIVERZITE
2023 špeciál ŠPECIFIKÁ OTVORENEJ VEDY V KONTEXTE NOVÝCH PRÍSTUPOV VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE. AKÚ ROLU BUDE MAŤ UMELÁ INTELIGENCIA V PUBLIKAČNOM PROCESE ?
2023 špeciál DIGITÁLNÍ STORYMAPS V KONTEXTU MAPOVÁNÍ SVĚTA
2023 špeciál RETRAKCIE VO VEDECKOM PUBLIKOVANÍ
2023 špeciál PAPERMILL – TOVÁREŇ NA ČLÁNKY ALEBO AUTORSTVO NA PREDAJ!
2023 špeciál OTVORENE PRÍSTUPNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE VO VEDECKEJ KOMUNIKÁCII: DOSTUPNOSŤ, CITOVANOSŤ, VYUŽÍVANIE
2023 1- 2 SMARTLABY, UMELÁ INTELIGENCIA ČI VIDEOHRY – OHLIADNUTIE SA ZA KONFERENCIOU BIBLIOSFÉRY 2023
2023 1- 2 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ILIDE 2023 (NIELEN) O OTVORENEJ VEDE
2023 1- 2 IMPLEMENTACE IIIF PRESENTATION API BRÁNY PRO SYSTÉM KRAMERIUS