Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2020 4 Změna technologie pro změnu role knihovníka
2020 4 Zmeny v skladbe povolaní v 21. storočí
2020 4 KOHA – prehľadný systém pre moderné knižnice
2020 4 Výsledky SEO analýzy vzorky svetových DSpace repozitárov
2020 4 Príhovor
2020 4 Alternatívne bibliometrické indikátory na Slovensku: čo odhalil výskum
2014 4 SVOP, spol. s r. o. – Súborný katalóg INFOGATE.SK
2014 4 Európska konferencia o informačnej gramotnosti (ECIL) – novšie prístupy a koncepcie
2014 4 Medzinárodná konferencia o informačnom správaní – ISIC 2014
2014 4 Brána k vedeckému poznaniu V