Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2023 3-4 PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA PROF. ŠUŠOL BILANCUJE SVOJU VIAC AKO TRIDSAŤROČNÚ ODBORNÚ PRAX
2023 3-4 O MRTVÝCH WEBOVÝCH ZDROJÍCH. JAK IDENTIFIKOVAT A SLEDOVAT ZANIKLÝ WEBOVÝ OBSAH?
2023 3-4 NOVÉ PRAVIDLÁ CITOVANIA PODĽA ISO 690 Z ROKU 2021
2023 3-4 ČO MAJÚ SPOLOČNÉ DATABÁZA ERIH PLUS A NÓRSKE ZOZNAMY?
2023 3-4 MOŽNOSTI KONVERZÍ PDF SOUBORŮ PRO POTŘEBY DLOUHODOBÉ ARCHIVACE ANEB S PDF/A NA VĚČNÉ ČASY?
2023 3-4 ŠÍRENIE DEZINFORMÁCIÍ A ORGANIZOVANÉ OVPLYVŇOVANIE VEREJNEJ MIENKY: TROLIE FARMY AKO NÁSTROJ SOCIÁLNEJ A POLITICKEJ MANIPULÁCIE
2023 3-4 K JUBILEU JAROSLAVA ŠUŠOLA: EMPATICKÝ KOMUNIKÁTOR, PEDAGÓG A MANAŽÉR
2023 3-4 ĎALŠÍ ROK S KONZORCIOM KNIŽNICE PRE SLOVENSKO
2023 3-4 INFORMAČNÉ INTERAKCIE 2023 – INFORMAČNÁ ETIKA, UMELÁ INTELIGENCIA A INFORMAČNÁ TVORIVOSŤ: SÚVISLOSTI A INTERAKCIE
2023 3-4 CASLIN 2023: KNIŽNICE POZDRAVUJÚ UMELÚ INTELIGENCIU