Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2020 4 Výsledky SEO analýzy vzorky svetových DSpace repozitárov
2020 4 Príhovor
2020 4 Alternatívne bibliometrické indikátory na Slovensku: čo odhalil výskum
2014 4 SVOP, spol. s r. o. – Súborný katalóg INFOGATE.SK
2014 4 Európska konferencia o informačnej gramotnosti (ECIL) – novšie prístupy a koncepcie
2014 4 Medzinárodná konferencia o informačnom správaní – ISIC 2014
2014 4 Brána k vedeckému poznaniu V
2014 4 Text and Data Mining – TDM (Hĺbková analýza dát) na IFLA 2014
2014 4 Žijeme digitalizáciou písomného dedičstva SNK napreduje s projektom Digitálna knižnica a digitálny archív
2014 4 Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy