Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2021 1 - 2 NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE DO TECHNOLÓGIÍ SA PREJAVÍ V PODOBE SPOKOJNÝCH POUŽÍVATEĽOV
2021 1 - 2 VIAC AKO 10 ROKOV S PROJEKTOM OPENAIRE
2021 1 - 2 OPEN SCIENCE, TÉMA, KTERÉ HÝBE SOUČASNOU VĚDNÍ POLITIKOU
2020 4 K životnému jubileu prof. Jely Steinerovej
2020 4 Zapojte sa do výzvy, kde dôležitý názor aj mladých čitateľov a milovníkov knižníc
2020 4 INFOS 2021
2014 4 7. ročník Konferencie o sivej literatúre a repozitároch
2020 1 3D TLAČ AKO SLUŽBA V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI UNIZA/3D PRINTING AS A SERVICE OF THE UNIVERSITY LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ZILINA
2020 4 DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities – nový projekt na vytěžování obsahu digitálních knihoven
2020 4 Vplyv teploty a relatívnej vlhkosti na vybrané médium CD-R