Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2022 3 - 4 TECHNIKY DEZINFEKCIE KNIŽNIČNÝCH FONDOV
2022 3 - 4 MOŽNOSTI ZÁPISU TECHNICKÝCH METADÁT DIGITÁLNYCH OBJEKTOV A VYTVORENIE VLASTNEJ METADÁTOVEJ SCHÉMY PRE ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
2022 3 - 4 DELFSKÁ ŠTÚDIA O INFORMAČNEJ ETIKE: VÝSLEDKY ANALÝZ DISKURZU
2022 3 - 4 ÚSPEŠNÝ MANAŽÉR A ODBORNÍK SO SRDCOM
2022 špeciál LBD ako nová kompetencia informačných špecialistov v kontexte znalostnej spoločnosti
2022 špeciál Hľadáte moderný knižničný systém? Skúste KIS KOHA
2022 špeciál Nový produkčný FabLab CVTI SR na Slovenskej technickej univerzite
2022 špeciál Technológie, humanita a kreativita v knižniciach Slovenska
2022 špeciál Etické problémy organizácie a reprezentácie poznania: najvýznamnejšie medzníky a výskumy
2022 špeciál Otvorený prístup a jeho vplyv na využívanie informačných zdrojov