Articles:

filter
Year:
Section:
Author:
key word:
String search:
Year Issue Article
2020 2 Budúcnosť je digitálna …
2020 2 PROJEKT VIRTUÁLNE ŠTUDOVNE / PROJECT OF VIRTUAL STUDY ROOMS
2020 2 OTEVŘENÁ VĚDECKÁ DATA, JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA A VÝZVY / OPEN RESEARCH DATA: REGULATION AND CHALLENGES
2020 2 DIGITÁLNÍ KURÁTORSTVÍ NA PORTÁLE KNIHOVNY.CZ / DIGITAL CURATION ON THE KNIHOVNY.CZ PORTAL
2020 2 KURÁTORSTVÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU NA PŘÍKLADECH ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH I SVĚTOVÝCH KNIHOVEN / DIGITAL CONTENT CURATION ON EXAMPLES OF INTERESTING PROJECTS OF CZECH AND WORLD LIBRARIES
2020 2 PŘÍPRAVA A REALIZACE ZMĚNY KNIHOVNÍHO SOFTWARU / PREPARING AND IMPLEMENTING ILS MIGRATION
2020 2 SME PRIPRAVENÍ NA HLASOVÉ VYHĽADÁVANIE? / ARE WE READY FOR VOICE SEARCH?
2020 2 CRITICAL THINKING – THE MAIN KEY TO NEUTRALIZE FAKE NEWS
2020 2 PREFEROVANÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ O VEDE A TECHNIKE / PREFERRED SOURCES OF INFORMATION ON SCIENCE AND TECHNOLOGY
2020 2 ETIKA DIGITÁLNYCH INFORMÁCIÍ VO SVETLE SOCIÁLNYCH HODNÔT INFORMÁCIÍ / ETHICS OF DIGITAL INFORMATION IN THE LIGHT OF SOCIAL VALUES OF INFORMATION