Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > REDAKCIA

REDAKCIA

 

Tomáš Fiala

   zodpovedný redaktor

Eva Vašková

   redaktor

Mária Izakovičová

   jazykový korektor

Karol Izakovič

   grafická úprava

REDAKČNÁ RADA

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
predseda redakčnej rady

 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

Slovenská technická univerzita, FIIT, Ústav informatiky,

informačných systémov a softvérového inžinierstva,

Bratislava

Ing. Alojz Androvič, Phd.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Mgr. Beáta Bellérová, PhD.

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej

poľnohospodárskej univerzite  v Nitre

PhDr. Daniela Birová

Centrum vedecko-technických informácii SR, Bratislava

Zuzana Helinsky

zh consulting, Švédsko

Mgr. Tomáš Fiala

Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.  

Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty

Univerzity Komenského v Bratislave 

PhDr. Richard Papík, PhD.

Ústav bohemistiky a knihovníctva FPF, Slezká univerzita

v Opave, Česká republika

Mgr. Michal Sliacky

Ústredná knižnica SAV, Bratislava

Ing. Silvia Stasselová

Univerzitná knižnica v Bratislave

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty

Univerzity Komenského v Bratislave 

Mgr. Jana Šuchová, Phd.

Slovenská národná galéria, Bratislava

prof. PhDr. Jaroslav Šušol,PhD.

Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty

Univerzity Komenského v Bratislave

 

Podčlánky

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR