Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Virtuálny pohľad na 80 rokov CVTI SR prostredníctvom špecializovanej zbierky digitálnej knižnice

 

Na začiatku sme mali v našom oddelení predstavu vytvoriť k osemdesiatemu výročiu CVTI SR niečo výnimočné, neskôr naša predstava nadobudla jasnejšie rysy. Rozhodli sme sa, že prostredníctvom digitalizácie archívnych periodík, fotiek a publikácií vybudujeme špecializovanú digitálnu zbierku reflektujúcu osemdesiat rokov činnosti CVTI SR. V krátkom čase sme na základe realizovanej rešerše selektívne vybrali najzaujímavejšie dokumenty, ktoré CVTI SR počas svojej existencie vydalo. Po doručení dokumentov zo skladu sme pristúpili k ich digitalizácii, spracovaniu, OCR, importom do digitálnej knižnice a dlhodobej archivácii.

 

Digitalizácia sa realizovala na skeneri Bookeye 4 V1A v rozlíšení 400 dpi, rozrezanie dvojstrán, orezanie a vyrovnanie bolo realizované prostredníctvom softvéru na riadenie digitalizačných postupov ScanFlow v súbehu s operátorskými korekciami za pomoci klientskej aplikácie ScanGate. Optické rozpoznanie znakov bolo uskutočnené softvérom ABBYY Recognition server, z ktorého výstupy vo forme jednotlivých PDF súborov, boli importované do digitálnej knižnice MediaINFO, v ktorej sme vytvorili špecializovanú digitálnu zbierku. Stále sme však nemali pocit dostatočného uspokojenia. Po krátkej internej analýze možností, ktoré nám softvér našej digitálnej knižnice umožňuje, pristúpili sme k ďalšiemu kroku, ktorý predstavoval vytvorenie špecializovanej prezentačnej webovej stránky ku príležitosti osemdesiateho výročia CVTI SR.  

Po analýze obsahu digitalizovaných dokumentov, sme začali selektívne vyberať pútavé príspevky z histórie CVTI SR a tematicky sme ich rozdelili podľa rozličných časových období. Vďaka ústretovosti Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len TASR) sa nám podarilo získať aj ďalšie archívne fotografie z ich archívov, ktoré sme umiestnili do digitálnej zbierky. Špecializovaná digitálna zbierka pozostáva z hlavných a vybraných článkov vydaných k minulým výročiam CVTI SR, ktoré dopĺňajú archívne dobové fotografie výstav, zamestnancov a zaujímavých udalostí zo života CVTI SR. Nasledujú publikácie vydané pri príležitosti minulých výročí a vybrané periodiká z produkcie CVTI SR. Komplexne sme spracovali jubilejné roky CVTI SR, konkrétne rok 1963 (25. výročie), rok 1978 (40. výročie), rok 1988 (50. výročie), rok 1998 (60. výročie), rok 2008 (70. výročie) a rok 2013 (75. výročie). ...

Virtuálny pohľad na 80 rokov CVTI SR prostredníctvom špecializovanej zbierky digitálnej knižnice  

 

 

špecializovaná digitálna zbierka 80 rokov CVTI SR

   

   

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR