Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Ochrana osobných údajov podla GDPR v podmienkach knižníc

 

Osobné údaje sú dôležitou súčasťou života každého človeka a predstavujú tú najosobnejšiu sféru ľudského bytia. Ich ochrana pramení predovšetkým z Ústavy Slovenskej republiky a patrí medzi základné ľudské práva a slobody; aj z toho dôvodu osobné údaje požívajú vysoký stupeň právnej ochrany.

Od vzniku Slovenskej republiky ochrana osobných údajov prešla postupným vývojom sprísňovania pravidiel, ktoré boli a sú priebežne opvlyvňované situáciou a pôsobením aj externých vplyvov na prostredie Európskej únie.

 

Práve tieto skutočnosti, ako aj zmeny v rámci spoločenských vzťahov a rozmach informačných a komunikačných technológií sa podpísali pod značný posun a vnímanie osobných údajov a ich ochrany nielen medzi ľuďmi, ale aj osobami spracúvajúcimi osobné údaje.

 

Ochrana osobných údajov podla GDPR v podmienkach knižníc 

   

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR