Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Medzinárodná konferencia LTP 2019: Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov

 

 

Aj tento rok usporiadala Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) v poradí už 4. medzinárodnú konferenciu k problematike dlhodobej archivácie digitálnych objektov (LTP), ktorej sa špeciálne venuje pracovisko Centrálneho dátového archívu (CDA) UKB. Témou konferencie boli trendy a východiská pri budovaní LTP archívov.

   

 

Konferencia LTP 2019 sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého zámerom je popularizácia vedy a techniky s cieľom ich vyzdvihnutia najmä u mladých ľudí. Program konferencie bol tento rok orientovaný na prehľad rozvoja LTP archívov, trendy a východiská pri ich budovaní, trvalú udržateľnosť LTP archívov a vybraté otázky teórie a praxe ich budovania.

„Sledujem konferenciu od jej začiatkov a považujem ju za veľmi kvalitné odborné podujatie, ktoré podáva aktuálny prehľad o vývoji problematiky dlhodobého uchovávania digitálnych zdrojov v našom regióne. Prináša množstvo nových poznatkov a podnetov pre prax i pre teoretickú reflexiu, predstavuje významné fórum výmeny skúseností a pomáha tak skvalitňovať procesy, ktoré sú v súčasnosti jednou z hlavných výziev digitálneho veku. Vždy tu nájdem inšpiratívne myšlienky, ktoré sa skôr či neskôr pretavia do prednášok a seminárov pre študentov informačných štúdií na našej fakulte. A veľmi oceňujem skutočnosť, že organizátori ochotne súhlasia s tým, aby sa konferencie zúčastnili aj naši študenti a získali takto priamy pohľad do odbornej komunikácie o aktuálnych problémoch v doméne knižníc a informačných inštitúcií.“ (Jaroslav Šušol, Univerzita Komenského v Bratislave)

...

„Pre túto konferenciu je typické, že sa koná vždy v rovnaký čas roka, teda účastníci s ňou môžu vždy v dostatočnom časovom predstihu počítať. Ďalším jej typickým znakom je, že mapuje vývoj v problematike v UKB veľmi konkrétne, čo je z pohľadu účastníka veľmi  vítané. Vývoj začína stavom minulého obdobia (minulého roka) , ktoré berie ako východiskový stav, mapuje súčasnú situáciu a predstavuje konkrétne kroky do budúcich mesiacov a plánované akcie (činnosti, stratégiu, implementáciu nových postupov, HW, SW a i.). Čo z pohľadu účastníka konferencie oceňujem najviac je, že CDA UKB pozýva na konferenciu i prednášateľov zo zahraničia, resp. zo zahraničných spolupracujúcich a priateľských inštitúcií, ktorí sa téme rovnako venujú a rozvíjajú ju. Tohtoročný celodenný program bol - ako sa už stalo štandardom pre toto podujatie - veľmi kvalitný a aktuálny. Uvedené charakteristiky robia z konferencie veľmi atraktívne podujatie. Hoci je konferencia orientovaná na veľmi špecifickú oblasť IT, poskytuje i priestor pre "menej odborné" príspevky.“ (Jaroslava Dollerová, Univerzitná knižnica v Bratislave)

...

„Long-term digital archiving is a very important area for memory institutes around the world. CDA conferences can be considered as annual reports on the topic in the V4 countries. This year's conference covered not only the development of archives and libraries in the Czech Republic, Slovakia and Hungary, but also the issue of digital archives certification, the possibility of using AI, and storage on microfilm for very long storage (Piql).

The program of the conference was well structured and there was also the possibility of networking. Maybe it was a bit tense. But unfortunately no institution from Poland was present at the conference (however, the National Library of Serbia was represented). It would be worth developing this conference so that the entire Central European region is covered.

The location of the conference was excellent, both the university building and downtown Bratislava.“ (Zoltán Lux, National Archives of Hungary)

 

* z článku Mgr. KatarínyTomkovej, Univerzitná knižnica v Bratislave

(celý článok v čísle 4/2019)

 

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR