Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Manifest knižníc pre Európu

Najnovší Manifest knižníc pre Európu vydala  IFLA - Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií. Pripojili sa k nemu viaceré významné európske združenia a iniciatívy, vrátane slovenských.

Manifest knižníc pre Európu bude so súhlasom IFLA ústrednou témou pripravovaného Kolokvia knižničných a informačných expertov krajín V4, ktoré z poverenia ministerky kultúry SR organizačne zabezpečuje Univerzitná knižnica v Bratislave.

Termín: 17. - 19. jún 2019

Miesto konania: Bratislava

Kolokvium knižničných a informačných expertov krajín V4 bude priamo nadväzovať na rokovanie ministrov kultúry SR z krajín V4 na Slovensku, ktoré je v tomto roku oficiálnym hostiteľom tohto významného fóra.

   

Plné znenie anglického originálu Library Manifesto for Europe do slovenčiny preložila riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave, a zároveň členka redakčnej rady nášho časopisu Ing. Silvia Stasselová. 


ENG: Library Manifesto for Europe         SK: Manifest knižníc pre Európu  

VIAC: https://www.europe4libraries2019


 zdroj: zahorskakniznica.eu, infolib.sk

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR