Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Kolokvium knižnično-informačných expertov krajínV4+

   


   VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV (SK)       /    PARTICIPANTS’ DECLARATION (EN)  


 

 

17. - 19. JÚN 2019,

KONGRESOVÁ SÁLA HISTORICKEJ BUDOVY NÁRODNEJ RADY SR,

BRATISLAVA

HLAVNÁ TÉMA: Knižnice pre Európu – Európa pre knižnice

     

 

BLOK 1

Národné knižnice krajín V4 a ich stratégie v kontexte Manifestu knižníc pre Európu

BLOK 2

Úspešné medzinárodné, európske a národné projekty v knižniciach krajín V4

BLOK 3

Spoločné iniciatívy, rozvojové projekty knižníc a perspektívy medzinárodnej spolupráce knižníc z krajín V4+

 

   www.kolokvium.ulib.sk

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR