Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Knihovny současnosti 2019

Tento rok sa konferencia

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

bude konať v dňoch

10. - 12. septembra 2019. 

Aktuálne uplynulo 100 rokov od prijatia prvého knihovníckeho zákona, a tak motto podujatia znie:

1919 - 2019 = KNIŽNICE 

 

MIESTO KONANIA:

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc

 

  KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2019

  

 

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR