Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Informačné interakcie 2019 - čo hovoria doktorandi?

Podujatie Informačné interakcie ponúka priestor aj doktorandom a študentom. Organizuje ho Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KKIV FiF UK).     

Hlavná téma aktuálneho ročníka znie: digitálne informácie - výhody a riziká v informačnej spoločnosti, "odvrátená strana" informácií.
My sme sa, za pomoci organizátorov podujatia, pýtali práve doktorandov z KKIV FiF UK, čo im prináša takýto typ podujatia, v ktorom dostávajú priestor vo vlastnej konferenčnej sekcii. 

Annmária Brijaková

"Informačné interakcie sú určite priestorom pre inšpiratívne prednášky, stretnutia a podnetné diskusie. Každý rok som si na nich našla témy, ktoré ma zaujali a zároveň podnietili a motivovali pokračovať v doktorandskom štúdiu."

Zuzana Struháriková

"Informačné Interakcie považujem za skvelý spôsob, akým sa možno vo svojom ,,bádaní" posunúť ďalej, a to tak z hľadiska možnosti podeliť sa o svoje nápady a vízie, ako aj z hľadiska získania spätnej väzby, ktorá je pre nás, doktorandov, nesmierne prínosná."

Michaela Melicherová

"Aj napriek súčasným trendom nám nestačí vedu iba „zdieľať online“. Je skvelé mať reálny priestor pre podnetnú diskusiu a nadviazanie nových kontaktov, ktorú Informačné Interakcie poskytujú."

Podujatie INFORMAČNÉ INTERAKCIE 2019 sa uskutoční v dňoch 21. - 22. 10. 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

 

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR