Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

E-knihy ... skúsenosti, preferencie, prax. Zapojte sa do krátkeho dotazníka medzinárodného projektu, ktorý má zdigitalizovať 15 tisíc kníh

 

 

„Čítali ste počas koronakrízy e-knihy? Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti a prezraďte nám Vaše používateľské zážitky z praxe. Vyplnenie dotazníka je anonymné a zaberie Vám len sedem minút.“ Európsky projekt, ktorého cieľom je zdigitalizovať 15 tisíc kníh 20. a 21. storočia aktuálne motivuje vyplniť dotazník, ktorý zisťuje naše skúsenosti s e-knihami.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je partnerom projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens). Projekt chce podporiť spoluprácu s lokálnymi komunitami používateľov a občanmi. Tí sa majú aktívne podieľať na výbere materiálov na digitalizáciu a získať bezproblémový prístup k digitalizovaným knihám.

Takúto aktívnu participáciu podporuje v súčasnosti aj dotazníkový prieskum.Prieskum prebieha v rámci spomínaného európskeho projektu EODOPEN v 11 krajinách EÚ. Centrum vedecko-technických informácií SR je partnerom projektu a aktívne sa tak zapojilo aj do tejto činnosti,“ uvádza Tomáš Fiala, odborný pracovník CVTI SR.

Ako ďalej Fiala spomína, vďaka dotazníku sa má získať širší prehľad o používateľských skúsenostiach s čítaním e-kníh, vrátanie získania pozitívnej či negatívnej spätnej väzby s používaním zariadení na čítanie elektronických kníh a ich formátov.

Dotazník má i formu pre nevidiacich a slabozrakých, v ktorom sa rovnako zisťujú ich používateľské skúsenosti s e-knihami.

DOTAZNÍK napríklad zisťuje koľko času venuje respondent čítaniu jednej e-knihy, ale aj do akej miery oceňuje jednotlivé funkcionality e-kníh či aké zariadenie považuje za najvhodnejšie pre ich čítanie.

Partnerské konzorcium EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) tvorí 15 inštitúcií z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy.

Výskum v rámci projektu sa realizuje z dôvodu, aby sme vedeli zostaviť súbor európskych odporúčaní pre vytváranie a distribúciu e-kníh. Nasledovať budú odborné školenie pre zamestnancov knižníc, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií,“ uzatvára k dotazníku Fiala.

E-knihy ... skúsenosti, preferencie, prax. Zapojte sa do krátkeho dotazníka medzinárodného projektu, ktorý má zdigitalizovať 15 tisíc kníh. 

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR