Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

ITlib. Informačné technológie a knižnice 1/2020

Prvé vydanie v roku 2020 ...

  • sociálne siete a knižnice
  • digital humanities a automatická transkripcia rukopisných textov
  • Open Science v AV ČR
  • portál digitálnych parlamentných knižníc
  • rozvoj digitálnych kompetencií 

 

Aktuálne sa rieši obsahová štruktúra nielen čísla 1/2020, ale celého ročníka. Témy získavame priebežne na základe komunikácie s potenciálnymi autormi. 

 

Podčlánky

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR