Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

ITlib. Informačné technológie a knižnice 2/2019

Druhé vydanie v roku 2019 ...

  • knižnica ako edukačné prostredie
  • marketing v praxi - Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
  • Smart Lab Library v ére Industry 4.0
  • projekt Sociálne inovácie v českých knižniciach
  • Informačná bezpečnosť a GDPR z pohľadu tvorcu informačného systému

 

Aktuálne sa rieši obsahová štruktúra nielen čísla 2/2019, ale celého ročníka. Témy získavame priebežne na základe komunikácie s potenciálnymi autormi. 

 

Podčlánky

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR