Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Pre prispievateľov

Pre prispievateľov


REDAKČNÉ UZÁVIERKY 2020:


 

1/2020- február 2020

2/2020 - máj 2020    

3/2020 - júl 2020

4/2020 - október 2020

     


AUTORSKÉ POKYNY  / FORMATTING GUIDELINES


 

V redakcii sú „otvorené dvere“ každej zaujímavej spolupráci a autorskej iniciatíve. Príspevky a námety  môžete zasielať na adresu:

eva.vaskova@cvtisr.sk

 


ĎAĽŠIE INFORMÁCIE


Časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice je v rámci grafického spracovania upravovaný v programe QuarkXPress.

Texty jednotlivých príspevkov však ešte pre grafickým spracovaním prechádzajú redakčnou úpravou (jazyková korektúra a pod. ), preto sú príspevky zasielané do redakcie v štandardnom textovom editore MS Word.


   

Podčlánky

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR